General

L’ajuntament multarà amb fins a 6000 euros els abocaments il·legals

La mesura s’inscriu dins del conjunt de normes i sancions establertes en la nova ordenança d’abocaments a la xarxa de clavegueram aprovada per l’Ajuntament de Benissa, van informar fonts municipals.

Encara que l’ordenança va obtenir el suport unànime de tots els grups, va ser criticada pel PSPV-PSOE, el portaveu del qual, Vicente Cabrera, va considerar que té deficiències en parts de la seua articulat i que la seua tècnica legislativa no és la correcta. La nova ordenança pretén protegir la xarxa municipal de qualsevol efecte tòxic per a l’home o els recursos naturals, així com preservar la integritat i seguretat de les persones i instal·lacions de clavegueram.

Les infraccions lleus se sancionaran amb multa de fins a 300,50 euros; les greus, amb sancions d’entre 300,51 i 1.803,03 euros, i les molt greus, amb penes pecuniàries que variaran entre 1.803,04 i 6.010,12 euros.

En cas de reincidència, l’Ajuntament podrà sancionar amb la suspensió de l’autorització d’abocament per un període no inferior a tres mesos, ni superior a un any, segons aquestes fonts.

L’ordenança indica que seran qualificades com a molt greus, entre altres accions, les que posen en risc molt greu les persones, els recursos naturals o el medi ambient, així com els abocaments que causen dany als béns per valor superior als 30.050,61 euros. Entre altres mesures, es prohibeix l’abocament directe o indirecte de residus sòlids, líquids o gasosos que puguen ocasionar per si sols o per interacció amb altres deixalles danys, perills o inconvenients en les instal·lacions de sanejament o crear condicions ambientals nocives, tòxiques, perilloses o molestes.

El PSPV-PSOE, a pesar de no presentar cap al·legació al document durant el període d’informació pública, ha proposat deixar en suspens l’ordenança fins a la correcció d’alguns dels seus articles per entendre que estan redactats de forma confusa i podien “donar lloc a problemes en el futur”.

El batle, Juan Bautista Rosello, del PP, ha replicat que el text va ser proposat per la Generalitat i que ha estat de fet adoptat per molts consistoris.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?