General

L’Ajuntament instal·larà una caldera de biomassa a la piscina coberta, renovarà la Glorieta i baixarà el cadastre a la costa

Una sessió de plens de l'Ajuntament de Benissa
Una sessió de plens de l’Ajuntament de Benissa

El ple ordinari del mes de juliol, que va tindre lloc este dimecres 2 de juliol, va destacar per l’anunci del batle, Juan Bautista Roselló, de destinar els 754.000 euros del romanent de tresoreria per a portar a terme diferents inversions de caràcter sostenible al municipi durant aquest any. La proposta es va aprovar amb l’abstenció del PSOE i el CIBE i el vot a favor de la resta de partits.

Entre les inversions anunciades destaca en primer lloc la compra d’una caldera de biomassa per a la piscina coberta per un import de 204.000 € amb l’objectiu de reduir les elevades factures energètiques a les quals havia de fer front l’empresa concessionària de les instal·lacions.

Per altra banda, 262.000 € es destinaran a la renovació i adequació del Parc Dolores Piera, on ja es va renovar recentment la zona del parc infantil. Cal dir, que en aquest cas, al plenari del mes de juny es va comentar que una de les actuacions de renovació podria consistir en canviar la zona de terra per algun altre tipus de paviment.

La resta d’inversions aniran destinades de la següent forma: 112.000 € per a la compra d’un nou camió de recollida de fem, 106.000 € per a la renovació de la canonada d’aigües de l’Avinguda de Fanàdix, 37.000€ per a la renovació de vies públiques i 33.572 € per a la instal·lació de fanals solars.

Baixada del cadastre per a la zona costanera

El batle va anunciar també una rebaixa del cadastre exclusivament per a la zona costanera de Benissa mitjançant l’aplicació d’un coeficient corrector del 0,80 sobre el valor del terreny, la qual cosa en la pràctica suposarà una reducció del 20% del valor cadastral segons el batle. Aquesta rebaixa està motivada en què els valors cadastrals, que daten de l’any 2005, són actualment molt superiors al preu del mercat i la rebaixa en la zona costanera s’ha fonamentat sobre el fet que aquesta zona no disposa de tots els serveis i té una deficient urbanització, motiu pel qual no s’ha pogut aplicar en altres zones del municipi que si disposen dels serveis. El batle, en tot cas, va afirmar que ja s’ha demanat una revisió cadastral de tot el terme i que es podria fer efectiva en 2015, ja que han de passar almenys deu anys des de l’última per a poder sol·licitar-la.

Des del PSOE, Vicent Cabrera va respondre que els actuals valors cadastrals dificultaven les transaccions immobiliàries i que tenien efectes negatius sobre el sector privant, afegint també que els efectes sobre la recaptació d’impostos s’haurien de discutir. Segons els socialistes entre 2000 i 3000 notificacions postals ja han sigut enviades als propietaris informant-los de la modificació.

Modificació de les bases genèriques de selecció de personal de l’Ajuntament de Benissa

En el torn de preguntes, Toni Lorente, del PSOE, li va demanar al batle per què la Junta de Govern havia aprovat les noves bases genèriques de selecció de personal de l’Ajuntament de Benissa que permeten optar a processos de promoció interna a funcionaris externs a l’ajuntament quan sempre s’havia seguit el pacte tàcit que qualsevol decisió que afectara el personal de l’ajuntament havia d’estar recolzada per la taula general de negociació on es troben els sindicats de l’ajuntament i tots els partits polítics, i que aquest no havia sigut el cas.

El batle, després de consultar amb el secretari, va respondre que aquesta competència estava transferida a la Junta de Govern.

Altres assumptes

Durant el ple també es va aprovar el conveni entre els Ajuntaments de Benissa i Teulada per a la celebració de les festes de Benimarco i la modificació del reglament d’aigües per a sancionar aquelles persones que es connecten il·legalment a la canonada pública d’aigua i que consistirà en un recàrrec de 100 litres per dormitori i dia de la casa en el cas del centre urbà, i de 300 litres per dormitori i dia en el cas d’habitatges unifamiliars.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?