General

L’Ajuntament esgrimeix la Llei 2/2012 per a acomiadar els 3 treballadors

Bitllet
Bitllet

L’Ajuntament de Benissa ha emés hui un comunicat als mitjans de comunicació en el qual s’esgrimeix la Llei 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera per tal d’acomiadar els 3 treballadaros i els 2 càrrecs de confiança.

La llei fixa un límit d’augment de la despesa per a 2015 d’un 1, 3% respecte a enguany, xifra relacionada amb el creixement del Producte Interior Brut (PIB), i l’Ajuntament indica que en cas d’haver-se mantingut aquests llocs de treballs s’hauria superat aquest límit.

No obstant això, el comunicat no esmenta que l’entitat és la causant d’aquest augment de la despesa pel nombre d’actuacions que s’han posat en marxa de cara a 2015 amb motiu de les eleccions locals, ni que supera el límit legal de càrrecs de confiança (haurà de passar de 3 a un màxim de 2 en la pròxima legislatura), ni que actualment s’està creant una segona plaça de tècnic de personal en contra del criteri dels sindicats, ni els més de 700.000€ que encara els deu la Generalitat Valenciana per haver-los sufragat l’Ajuntament en la construcció de l’IES Josep Iborra.

A continuació es pot trobar de forma íntegra el comunicat emés per l’Ajuntament de Benissa:

L’alcalde, Juan Bautista Roselló, ha avançat els detalls del pressupost, que està previst s’aprove el pròxim ple que tindrà lloc el dimecres 3 de desembre. Els pressupostos de 2015, que es preveu tinguen un volum d’ingressos de 14.760.289,46 euros i de despeses de 14.677.989,33 euros, segueixen la mateixa línia que les de l’exercici anterior fins i tot contenint els capítols de despeses, però garanteixen l’atenció de tots els serveis municipals de l’ajuntament i les inversions públiques previstes, complint amb el principi d’estabilitat pressupostària.

Cal destacar una inversió extraordinària de més de 200.000 euros per a l’adquisició d’aigua potable en cas que els recursos de què disposa el municipi no siguen suficients. En el capítol de despeses corrents i serveis, s’han revisat tots els contractes i consums i es mantenen les partides d’ajudes socials i beques per a estudiants. Pel que fa a l’empresa Benissa Impuls, s’ha realitzat un sobreesforç per a mantindre tota la seua activitat amb una reducció de les despeses, sobretot en el cost de la transferència de residus.

A més, es reduirà la taxa de recollida de fem per a les xicotetes i mitjanes empreses i indústries i l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. A més, l’IBI experimentarà una reducció considerable, d’un 20% en les cases de la zona costanera. Per a la resta de cases, s’ha sol·licitat una revisió al Ministeri d’Hisenda.

La ràtio d’endeutament local és del 5,82%, molt inferior al límit establert per la Llei de Pressupostos en un 75%, el que reflecteix que la situació econòmica i financera de l’Ajuntament de Benissa està sanejada.

No obstant això, l’Ajuntament ha de complir amb la “Regla de la Despesa”, en virtut de la qual la despesa de les administracions públiques no podrà augmentar per sobre de la taxa de creixement del producte interior brut, que enguany és d’un 1, 3%. Per això es suprimiran 5 llocs de treball, 3 interins i 2 càrrecs de confiança a partir del nou any, i no s’incrementarà el nombre de persones ocupades. El capítol de personal representa el 40,3% del pressupost, un percentatge raonable si es té en compte que l’Ajuntament gestiona serveis municipals com l’aigua potable, l’Escola de Música i Dansa i l’Escola d’Adults.

Finalment, el batle ha volgut ressaltar que el romanent de 2013, xifrat en un 1.482.624 euros ha permès realitzar una sèrie d’inversions durant aquest exercici com són la compra d’una caldera de biomassa per a la piscina municipal, les obres del parc Dolors Piera, inversions en enllumenat públic, pavimentació de vies, etc.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?