General

La regidora de Cultura, Rosa Pino, obté plaça fixa de monitora de danses tradicionals a l’Ajuntament de Benissa

Rosa Lucía Pino García
Rosa Lucía Pino García

La regidora de Cultura de l’Ajuntament de Benissa, Rosa Lucía Pino Garcia, ha estat seleccionada per a ocupar en propietat una plaça com a monitora de danses tradicionals, personal laboral fix discontinu, en l’Escola Municipal de Música i Dansa “Javier Santacreu” del mateix ajuntament on exerceix el seu càrrec.

La regidora del Partit Popular ostenta actualment les delegacions de Cultura i Participació Ciutadana, Gent Gran, Teixit Associatiu, Documentació i Espais Culturals. Per a exercir aquests càrrecs té una dedicació parcial del 50% (18,75 hores laborals setmanals) cobrant una nòmina en brut de 1458,33 € mensuals.

Al procés selectiu es van presentar dos aspirants, la regidora i una altra persona. L’altra aspirant va quedar en primer lloc en la fase d’oposició, però en la fase de concurs la diferència de puntuació en l’experiència docent va fer que finalment quedara en primer lloc la regidora.

La regidora haurà de triar ara quin càrrec exerceix per a no incórrer en incompatibilitat, ja que no es poden simultaniejar el càrrec de regidor amb el de treballador de l’Ajuntament on s’exerceix el càrrec polític. En cas d’optar per la plaça com a treballadora municipal el seu lloc com a regidora l’hauria d’ocupar la persona que ocupa el següent lloc en la llista del Partit Popular, Emma-Peta Jones, treballadora d’agència immobiliària.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?