General

Jordi Martínez Durà: “Hi ha suposada ignorància, mala fe i assetjament”

Jordi Martínez Durà
Jordi Martínez Durà

A continuació reproduïm el contingut íntegre del comunicat emés per Jordi Martínez Durà, funcionari de l’Ajuntament de Benissa i regidor de movimiento RED a l’Ajuntament de Teulada. Al final de l’article es pot trobar el document emés pel secreati de l’Ajuntament de Benissa i al qual es refereix aquest text.

L’Informe Jurídic del Secretari de l’Ajuntament de Benissa desmunta la denúncia. Ara cal suposar ignorància, mala fe i assetjament.

Fa uns dies, va aparèixer una notícia al diari “El Mundo”, diari de tirada nacional, que afectava la meua persona, en la meua doble condició de regidor electe de l’Ajuntament de Teulada, per cert, cap de llista de la segona força política més votada i funcionari públic en exercici de l’Ajuntament de Benissa. La “notícia” recollia la denúncia que havia posat un funcionari de l’Ajuntament de Benissa cap a la meua persona, per un suposat cobrament il·legal d’una mica més de 14.700 €, valent-se d’una falsedat documental, el cobrament s’havia produït a l’Ajuntament de Teulada i m’havia de ser reclamat per l’Ajuntament de Benissa.

La notícia és una clara maniobra per a difamar i desprestigiar, en la meua doble condició, regidor i funcionari, el vell lema “difama que alguna cosa queda”. Passem a l’anàlisi i el context de la “notícia”, primer en el temps, el dilluns dia 4 d’abril, festivitat de Sant Vicent Ferrer, patró de Teulada, buscava el major ressò social al poble, aquesta tàctica ja s’havia utilitzat amb assiduïtat en la legislatura passada, i després el contingut, el regidor-funcionari cobra il·legalment unes “retribucions” que no li corresponen, en definitiva la taca de la corrupció, no des del poder sinó des de l’oposició política “curiós” si més no, i finalment se cita al culpable amb nom i cognoms però s’oculta el funcionari denunciant, que també té nom i cognoms i és un vell conegut en aquestes arts de la denúncia i la falsedat.

Però la “notícia” ha d’adornar-se perquè siga creïble i llavors entra en joc la suposada ignorància i la mala fe, aquesta combinació es realitza a través d’unes cites legals que no són d’aplicació, com clarament dictamina el Secretari General de l’Ajuntament de Benissa en el seu recent informe, emès al respecte, i d’altra banda es confon de mala fe, el concepte retribucions, amb el d’assistències a sessions d’òrgans col·legiats, tot això s’amaneix amb una cita jurisprudencial incompleta i inexacta i ja tenim el còctel de la calúmnia a punt de ser servit, què falta? el suport mediàtic, i aquest el presta gustosament el diari “El Mundo”, amb un periodista que és natural de Benissa, la qual cosa em porta a pensar que almenys abans de publicar es podia haver informat de quanta veritat o falsedat contenia l’escrit -denúncia, ¿de cas és normal que un funcionari presente un escrit al registre de l’Ajuntament i se’n vaja amb ell a la premsa, sense que hi haja hagut temps de ser revisat pels òrgans administratius?, la finalitat era airejar a la premsa per aconseguir el ressò i consumar la infàmia.

L’informe del Secretari General, quan analitza els arguments que esgrimeix el denunciant indica: “En primer terme, cal ressaltar, com no hauria d’ignorar el denunciant en funció del treball que ocupa (tècnic de recursos humans), que l’estatut dels Treballadors, que es pretén aplicar, exclou expressament del seu àmbit d’aplicació el personal funcionari “, s’ha efectuat la transcripció tal qual apareix.

Doncs bé, hi ha suposada ignorància i una claríssima mala fe, però falta el tercer element, l’assetjament. L’autor és el Tècnic de Recursos Humans de Benissa, el Sr. Andrés Lluch Figueres, i què diu l’informe del Secretari General de Benissa en l’expedient que tracta l’assumpte?, indica el següent: “El funcionari denunciant ocupa la plaça de Tècnic de Recursos Humans i ha exercit la secretaria general accidental de la corporació de Benissa en determinats períodes de temps coincidents amb el període temporal que ara denuncia, si bé no consta que haja emès cap informe o manifestació en relació als mateixos i que ara pretén retrotraure fins l’exercici 2012”.

L’autor de la denúncia és un vell conegut en les arts de l’assetjament. En el seu pas per l’Ajuntament de Teulada, ja va ser objecte d’un expedient disciplinari per tal motiu, i va quedar acreditada la seua actuació d’assetjament cap a un empleat públic. En l’Ajuntament de Benissa també el coneixen, hi ha fins a dos sentències dels Jutjats del contenciós que han anul·lat tant el seu nomenament, com les bases per les quals va accedir al lloc que ara gaudeix a Benissa, totes dues sentències s’han impulsat per totes les organitzacions sindicals representants del personal de l’Ajuntament de Benissa.

Això és el que hauria de preocupar al Sr. Lluch, els dos expedients disciplinaris que té a Teulada i les dues sentències que té a Benissa, però no, es preocupa de mentir a consciència i difamar. Per què serà?

I una reflexió per al Sr. Periodista, el que li dóna cobertura mediàtica al personatge descrit, les Festes Patronals estan orientades a honorar al Patró, assistir als actes programats, fomentar la convivència i la trobada entre persones, oblidar els quefers quotidians i per a divertir-se, i al meu parer no és el moment més oportú per a sembrar la discòrdia, alterar la convivència i assenyalar mitjançant la calúmnia i la insídia un representant de la ciutadania, elegit democràticament, crec que hi ha molts moments per criticar, per a denunciar conductes i per en definitiva exercir el periodisme de forma objectiva i veraç, i si el que es pretenia era obtindre la màxima ressonància i el major desprestigi cap a mi, sent dir-li que ha errat el tir, he rebut més mostres de suport que crítiques i per tant ha fracassat en l’intent. Si cal, posa més en dubte al denunciant que al denunciat.

I per acabar, vull pensar que el que he descrit es correspon únicament i exclusivament a un acte del denunciant, de la seua actitud assetjadora, i no tinga res a veure amb la meua posició política i la meua actuació com a regidor a l’Ajuntament de Teulada on exercisc la meu lleial tasca d’oposició.

 

Informe del secretari de l’Ajuntament de Benissa en el cas de Jordi Martínez Durà


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?