General

Infraestructures obri les pliques de les obres de millora de la zona verda Pinada de Selva

La Conselleria d’Infraestructures i Transport ha iniciat el procés d’obertura de pliques de les obres de millora de la zona verda Pinada de Selva de Benissa. El pressupost de licitació és de 80.000 euros.

L’àmbit d’actuació d’aquestes obres està delimitat pel carrer Maria Ibars, carrer Ricardo Menéndez Pelayo i carrer Sueca, sl centre urbà de Benissa.

Aquesta actuació s’emmarca dins del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana 2009-2011 (Pla Confiança) impulsat per la Generalitat. Es tracta d’un pla que va a propiciar una millora de les infraestructures i equipaments en els municipis gràcies al finançament de projectes, tant de nova planificació com de millora de projectes ja existents.

Les obres del Pla Confiança tenen un valor estratègic per a cadascun dels municipis, i al mateix temps s’incentiva la creació d’ocupació en el sector de l’obra pública, un sector que pot absorbir part dels llocs de treball que s’han vingut destruint a causa de la crisi econòmica.

L’actuació prevista suposarà millorar la zona verda Pinada de Selva, de planta sensiblement rectangular, de 105 m de llarg i 36 m d’ample. El perímetre de la zona d’actuació queda delimitat mitjançant murs de maçoneria de pedra calcària per a la contenció del terreny a causa de la diferència de cota existent entre la zona verda i els carrers perimetrals. De la mateixa manera, a causa d’aquesta diferència de cota, s’executaran rampes en ambdós extrems de la zona verda.

Prèviament a l’execució dels ferms, s’ha previst dur a terme els farciments i compactacions localitzats en la superfície de la zona verda per aconseguir la cota d’esplanada sobre la qual es col·locarà el ferm definitiu.

Per a tot el vial per als vianants, fins i tot les rampes d’accés, es preveu un paviment de formigó imprès. L’execució de les escales d’accés a la zona Pinada de Selva es realitzarà amb maçoneria de pedra calcària, de manera que l’acabat presente un grau d’esvarada mínim.

* Notícia publicada al diari electrònic ELPERIODIC.COM el 6 d’abril de 2010


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?