General

Finalitzen les obres del projecte de desdoblament d’aigua des del Collao

Aquesta setmana han finalitzat les obres del projecte de desdoblament de la conducció d’aigües des dels dipòsits del Collao fins el nucli urbà de Benissa, que han estat executades per l’empresa Contratas Intervías del Levante SL. Es tracta d’un dels projectes més importants quant a inversions en infraestructures hidràuliques que s’ha portat a terme durant aquest any.

Amb aquestes obres, s’ha solucionat definitivament el problema que sofreixen alguns habitatges situats en la part més alta del municipi, sobretot en Pla de Molins. Aquests habitatges necessitaven major pressió en el subministrament d’aigua potable, el que ha quedat solucionat.

El desdoblament de la canonada s’ha realitzat en el tram situat entre el dipòsit del “Collao” i el C/ Escoto, quedant l’actual canonada de 300 mm. de diàmetre juntament amb una altra de les mateixes dimensions. D’aquesta manera el cabal d’aigua actual s’ha doblegat, el que permet recuperar la pressió en les zones altes, i garantir el subministrament d’aigua en el municipi en cas que es produisca alguna avaria en una de les canonades, ja que l’altra seguiria en funcionament.

El cost d’aquesta obra ha estat de 521.713,78 euros, quantitat que ha estat sufragada en un 80 % per la Conselleria d’infraestructures i transport de la Generalitat Valenciana i el 20 % restant per l’Ajuntament de Benissa.

La regidoria d’aigües també ha portat a terme la renovació de les instal·lacions de comandaments en el pou de Camí Sanet, pou Canor i en l’estació de cloració del Collao, el que permetrà un control més directe i eficaç de tota la xarxa municipal d’aigües.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?