General

Adjudicades les obres de desdoblament de les canonades d’aigua des del Collao al nucli urbà

El projecte de desdoblament de la conducció d’aigua des dels dipòsits del Collao fins el nucli urbà de Benissa ha estat adjudicat a l’empresa Contratas Intervías del Levante SL.

L’import d’adjudicació d’aquesta obra és de 521.713, 78 euros, quantitat que serà sufragada en un 75 % mitjançant una subvenció de la Generalitat Valenciana i el 25 % restant per l’Ajuntament de Benissa.

Amb aquestes obres, que tenen un termini d’execució de 6 mesos, quedarà solucionat definitivament el problema que sofreixen alguns habitatges situats en els edificis de major altura de la zona també més alta del municipi, sobretot en Pla de Molins. Aquests habitatges encara que tenen subministrament d’aigua potable, aquest no és l’òptim, ja que l’aigua no arriba amb la pressió necessària.

Les obres del desdoblament de la canonada es realitzaran en el tram situat entre el dipòsit del “Collao” i la C/ Escoto, quedant l’actual canonada de 300 mm. de diàmetre juntament amb una altra de les mateixes dimensions. D’aquesta manera el cabal d’aigua actual es doblegarà el que permetrà recuperar la pressió en les zones altes, i garantir el subministrament d’aigua en el municipi en el cas que es produisca alguna avaria en una de les canonades, ja que l’altra seguiria en funcionament.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?