General

El Tribunal Suprem anul·la l’aprovació definitiva del PGOU de Benissa

El PGOU de Benissa anul·lat
El PGOU de Benissa anul·lat

El Tribunal Suprem (TS) ha anul·lat l’aprovació definitiva del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de la localitat de Benissa per entendre que, “malgrat introduir-se modificacions substancials durant la tramitació” de la citada planificació, “no va ser reiterat el tràmit d’informació pública”.

La sentència de la secció cinquena de la sala del contenciós-administratiu del TS, que ha comptat amb el vot particular d’una magistrada, estima un recurs de l’Associació Valenciana de Defensa dels Drets Humans Mediamientals i en contra dels abusos urbanístics, contra la sentència de la secció segona de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), del 10 de març de 2009, que queda anul·lada.

Aquesta resolució desestimava un recurs contra la desestimació presumpta del recurs d’alçada interposat el 13 de desembre de 2003 davant el conseller de Territori i Habitatge contra la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme d’Alacant de 14 d’abril del mateix any, que aprovava definitivament el PGOU de Benissa.

D’aquesta manera, el TS considera que “pertoca” el citat recurs, dirigit també contra l’acord del director general d’Urbanisme i Ordenació Territorial de 2 d’octubre de 2003, que ordena la publicació de l’aprovació definitiva del referit pla -BOP d’Alacant número 262 de 14 de novembre de 2003-, acord que també és anul·lat.

Igualment, l’alt tribunal declara “nul” l’instrument aprovat “per no ser conforme a l’ordenament jurídic”, al mateix temps que agrega que si l’administració urbanística “decidira substanciar el procediment per a l’aprovació” del PGOU de la localitat alacantina, “haurà de reposar-se aquest procediment administratiu al moment immediatament posterior a l’acord d’aprovació provisional per a la seua submissió a un nou tràmit d’informació pública, a la vista de les modificacions substancials introduïdes en relació amb el document aprovat inicialment, sense fer expressa condemna al pagament de les costes processals causades en la instància i en aquest recurs de cassació”.

Entre els motius plantejats per l’Associació Valenciana de Defensa dels Drets Humans Mediamientales i en contra dels abusos urbanístics, la sala atén al que “suscita la polèmica sobre la necessitat de submissió a nova informació pública en el supòsit d’introducció de modificacions substancials, al·legant la prevalença de la norma estatal bàsica sobre l’autonòmica, que l’exonera”.

“No és un mer tràmit”

Així, citant jurisprudència, especifica que la informació pública en aquest tipus de planejament “no és un mer tràmit” en el procediment de la seua elaboració, sinó un element “essencial per l’especial incidència” que tenen els plans urbanístics en la vida dels ciutadans, “més i tot” quan es produeix, com ací succeeix, l’aprovació d’un nou Pla General d’Ordenació Urbana.

De la mateixa manera, considera que es vulnera, per això, el dret a la participació pública en el planejament urbanístic si s’aprova l’instrument de planejament sense el corresponent tràmit d’informació pública, i també quan s’han introduït, sense aquest tràmit, modificacions substancials en el planejament aprovat.

Pel que fa al vot particular, la magistrada entén que “no existeix cap contradicció ni confrontació” entre la norma estatal bàsica i la norma autonòmica urbanística, i afirma que si l’òrgan jurisdiccional considerava que la norma autonòmica infringia una norma estatal bàsica, “en lloc de triar entre l’aplicació d’una o altra norma legal, hauria d’haver plantejat una qüestió d’inconstitucionalitat”.

Satisfacció per la sentència des d’Abusos Urbanístics No (Nota d’Infobenissa)

Infobenissa s’ha posat en contacte amb l’associació Abusos Urbanístics No. Els seus membres han confirmat que han rebut hui la confirmació de la sentència per via telefònica per part del seu advocat. Encara no han pogut veure la sentència (uns 30 fulls) i per això encara no la poden comentar en detall ni saben quins seran els efectes sobre els PAI aprovats des de 2003, any en què l’actual PGOU (ara anul·lat) va entrar en vigor.

El president d’AUN ha comentat: “Enhorabona, aquesta és una gran notícia, s’ha cumplert la meu teoria, la justícia és lenta, molt lenta, però sempre arriba…”


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?