General

El ple de Benissa sol·licita ajudes per a la nova biblioteca i més espais culturals en el carrer Puríssima

El ple va acordar, per unanimitat, sol·licitar ajudes a la Diputació d’Alacant per a l’ampliació de la biblioteca i la creació de més espais culturals en el carrer Puríssima. L’objectiu és incloure el projecte d’habilitació de les dues cases adquirides per l’Ajuntament, els nombres 38 i 40, enfront de l’Arxiu Històric, dintre del Pla d’Instal·lacions Culturals 2004/06 convocat per l’administració provincial. Es tracta d’una actuació urgent perquè els dos immobles estan en ruïnes i hi ha una amenaça d’ensulsiada total. Existeix ja una memòria d’aquesta actuació redactada per l’arquitecte Antoni Banyuls que preveu un cost per a aquesta intervenció de 436.953 euros.

La Diputació Provincial, segons va indicar l’alcalde, Juan Bautista Roselló, finançaria fins el 60% d’aquesta inversió, amb una quantitat màxima de 355.000 euros, i la resta correria a càrrec de la hisenda local. La intenció és crear més espais culturals per a mostres pictòriques, escultòriques i de tot tipus i per a la nova biblioteca que s’ha quedat petita. Ara es realitzen les exposicions en un local de la planta baixa de la Societat Cultural fruit d’un conveni signat amb aquesta entitat privada. Volem tenir més recursos per a cobrir el programa de necessitats en l’àmbit cultural, va dir Roselló al finalitzar el ple.

DESPESES EXTRAJUDICIALS

El PP i el PSI van votar a favor d’un reconeixement extrajudicial de crèdits de 625.052 euros corresponent a factures de l’any passat sense consignació pressupostària. Tant el CIBE com el PSPV van criticar l’excessiu nombre de despeses extrajudicials perquè en un ple anterior van passar més factures d’aquest tipus per més de 841.416 euros. El portaveu independent, Isidor Mollá, va dubtar fins i tot de la legalitat d’aquesta mesura perquè, en la seva opinió, alguns dels pagaments corresponen a expedients d’obres adjudicades a dit i sense la corresponent publicitat. Mollá va assegurar, a més, que tots aquestes despeses provocaran un desequilibri pressupostari que afectarà a les inversions i per això va sol·licitar una racionalització de la despesa i una major rigurositat pressupostària.

Juan Crespo, del PSPV, va dir que els pagaments extrajudicials desvirtuen els comptes municipals i va advertir que estem a l’inici de l’any i no sabem què passarà més endavant?. Els dos partits de l’oposició van recriminar a l’equip de govern la falta d’efectivitat del pla de sanejament econòmic aprovat en la passada legislatura. El primer edil va respondre a aquestes crítiques argumentant que la majoria de les despeses es refereixen a factures ordinàries de llum, telèfon, costos del servei d’escombraries, etc., i que, en tot cas, totes s’han adjudicat amb el corresponent expedient de contractació i, per tant, no són il·legals.

En la mateixa sessió es va aprovar l’actuació integrada de la unitat d’execució en sòl urbà denominada Beniver-2, retirada del ple de febrer per falta d’un informe jurídic. La condició d’urbanitzador ha estat adjudicada a la mercantil Consorci de Promoció i Habitatge S.L. amb els únics vots del Partit Popular. La resta de forces van repetir els mateixos arguments esgrimits fa un mes per a oposar-se a aquest projecte: els elevats costos de la urbanització i la falta de projecció o reserva d’habitatges de protecció oficial. Així mateix, el PSPV va insistir que l’Ajuntament deu controlar la qualitat final dels habitatges perquè els ciutadans no s’asseguen indefensos davant possibles problemes, va dir Crespo.

MOCIONS

La commemoració del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, va centrar l’apartat de les mocions, ja que PP, CIBE i PSPV van presentar cadascun d’ells una proposta institucional en aquest sentit. L’alcalde va pensar a consensuar un document únic però finalment va optar per reproduir en l’acta el contingut literal de les tres mocions. Els socialistes van presentar dos més relacionades amb aquest tema però amb un destinatari concret: les dones amb fills menors de 3 anys que no reben cap ajuda de maternitat i les vídues. Per a les primeres sol·liciten un complement autonòmic de 100 euros al mes, mentre que en el segon cas exigeixen l’equiparació de les pensions al salari mínim interprofessional.

No va passar el tràmit d’urgència la proposta del CIBE en la qual demanava adoptar els mitjans tècnics necessaris per a captar el senyal de TV3 i que es retransmeten els plens per la televisió local. L’alcalde va advertir que primer devien recaptar els informes necessaris per a tenir més elements de judici, mentre que José Antonio Bañuls, del PSI, va suggerir el debat d’aquesta proposta en la Comissió Informativa i la creació d’un reglament de participació ciutadana per a analitzar tots aquests temes. Mollá va mostrar el seu malestar perquè moltes de les nostres propostes es deixen sobre la taula i adéu molt bones, quan el Reglament Orgànic Municipal exigeix que deuen portar-se en el ple següent per al seu debat.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?