General

El CIBE impugna l’acord plenari que va doblar la taxa d’arreplegada de fem

El portaveu de Ciutadans Independents de Benissa, Isidor Mollà, ha presentat una reclamació en què demana l’anul·lació de l’acord provisional adoptat en el ple del 7 d’octubre de modificar l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l’arreplegada, tractament i eliminació de residus sòlids urbans que, com a conseqüència, pujarà en un cent per cent en 2004. Segons CIBE, no està justificat l’augment tributari acordat amb els vots del PP, ja que ni hi ha un equilibri pressupostari entre despeses i ingressos ni una anàlisi exhaustiva de com s’està prestant realment el servici. Els independents asseguren que l’arreplegada no es realitza adequadament en la zona costera, per la qual cosa consideren totalment discriminatòria la diferència de preu entre la zona turística i el nucli urbà de Benissa. Mollà a més va destacar la falta d’un pla local de gestió dels residus urbans en el municipi d’acord amb la normativa estatal i autonòmica vigent, i que tampoc estan clarament delimitats en l’ordenança els supòsits d’exempcions, bonificacions i reduccions que, segons ell, no reflectixen la verdadera situació sociològica de Benissa i, per tant, són totalment arbitràries.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?