General

El batle reconeix que els tècnics estan avaluant la quantitat a pagar pels interessos de demora a les obres de l’institut

L’empresa Saop-Etosa-Prom Benissa UTE ha reclamat 981.683 euros en interessos de demora i indemnitzacions pels retards a l’hora de pagar les certificacions d’obra del nou Institut d’Educació Secundària Josep Iborra. El Grup Municipal Socialista va sol·licitar al batle, Juan Bautista Roselló, la celebració d’un ple extraordinari per debatre i aclarir els termes d’aquesta reclamació. El ple es va convocar per a aquest dilluns però no hi va haver debat perquè es va anul·lar. Els regidors del CIBE-BLOC i del PSPV van reclamar la suspensió de la sessió perquè en la convocatòria no es va adjuntar la documentació sobre aquest expedient, tal com és preceptiu.

Roselló ha reconegut que els tècnics municipals i els de la Conselleria estan avaluant la quantitat a pagar pels interessos de demora “però segur que no serà la quantitat que demana l’empresa, ja que, per demanar, han demanat el màxim”. En tot cas, el batle afirma que “la Generalitat Valenciana es farà càrrec d’aquest pagament, perquè així està especificat en la lletra del conveni de col·laboració i en l’esperit del contracte”.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?