General

Benissa, segon municipi de més de 10.000 habitants de tot l’Estat en ràtio de piscines per habitant

Piscines a la zona costanera de Benissa
Piscines a la zona costanera de Benissa

En la pel·lícula “El nadador” (1968) Burt Lancaster s’adona que la vall on viu està plena de piscines privades i es proposa com a repte arribar a sa casa nadant de piscina en piscina. La cinta, enregistrada a Connecticut, ben bé podria haver estat filmada hui dia a Benissa.

D’acord amb les dades publicades per Cadastre de l’any 2022, el nombre de piscines privades a Benissa és considerable, amb un total de 4051 piscines descobertes i 50 piscines cobertes. Però això és una quantitat elevada o comparable amb altres municipis? Doncs prou elevada, vist que Benissa se situa com el 38é municipi amb més piscines de tot l’Estat Espanyol.

En aquesta classificació ocupa el primer lloc la ciutat de Madrid, amb 13.842 piscines, seguida de Còrdova amb 11.538 piscines i Marbella amb 10.662 piscines. Pel que fa a altres municipis de la Marina Alta ocupen llocs destacats Xàbia (6a posició), amb 9.097 piscines, Dénia (16a posició) amb 5.014 piscines, Teulada (23a posició) amb 4.725 piscines i Calp (26a posició) amb 4.648 piscines.

Benissa, per la seua banda, supera moltes capitals de província com Jaén (4033 piscines), Badajoz (3484) o Albacete (3410).

Segon municipi de l’Estat Espanyol de més de 10.000 habitants en ràtio piscina/habitant

Una forma més justa de determinar la quantitat de piscines és avaluar el seu nombre en relació amb el nombre d’habitants del municipi. I en aquest apartat les dades són molt significatives, ja que Benissa ocupa la 2a posició de tot l’Estat Espanyol en els municipis de més de 10.000 habitants amb una xifra de 0,35 piscines per habitant. És a dir, si tots els habitants de Benissa decidiren banyar-se al mateix temps en les piscines situades al terme municipal només eixiríem a 2,86 persones per piscina.

La xifra només és superada a tot l’Estat per Teulada (0,41 piscines per habitant), quedant en tercer lloc Xàbia (0,33 piscines per habitant).

Impacte ecològic de les piscines

En una zona de secà com la que ens trobem és evident que el cost mediambiental d’omplir totes aquestes piscines ha de fer reflexionar. Les ordenances locals prohibeixen utilitzar l’aigua potable per a omplir-les, però, així i tot, hi ha gent que continua fent-ho. Per altra banda, és freqüent també veure camions agafant l’aigua tant de pous legals com il·legals, per la qual cosa cada vegada els aqüífers es troben en una situació més delicada. Davant això, cal repensar si el model de piscines privades unifamiliars, i més si cap en un poble on tenim la mar a prop per prendre un bany, és l’adequat i si no seria interessant prioritzar els usos bàsics com el consum humà, lluitant al mateix temps contra l’ús fraudulent dels aqüífers amb més control i inspeccions.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?