General

Benissa revisarà i actualitzarà el Pla Especial de Protecció del Centre històric

L’ajuntament de Benissa ha aprovat, amb l’abstenció de la regidora de Compromís, la proposta presentada per *Reiniciem Benissa amb la finalitat d’actualitzar i revisar l’ordenança sobre els materials constructius que es poden utilitzar en el centre històric de la localitat.

La moció va ser exposada en la sessió plenària d’aquesta setmana, per l’edil Carmen Giner, que va subratllar que malgrat la importància que ha suposat el Pla Especial de Protecció del Centre Històric de Benissa, aquest document ja ha complit 37 anys, i les actuals necessitats i exigències fan necessari renovar-lo.

Des de l’executiu, tant l’alcalde, Arturo Poquet, com el seu soci en el govern, l’edil del CIBE, Isidor Mollà, van elogiar el paper que ha exercit el Pla de Protecció Especial del Centre Històric, però van reconéixer que ha passat un temps suficient per a revisar el document. A més Mollà va considerar que han de ser els tècnics experts en el tema els que determinen els materials a utilitzar. L’edil del CIBE, com a president de la Comissió de Serveis, es va comprometre a redactar un plec de condicions encaminat a dur a terme la revisió del Pla Especial, sempre pensant a mantindre la monumentalitat del barri antic de Benissa.

L’edil de Compromís, Mari Carme Ronda, va matisar que és necessari redactar un nou Pla Especial del Centre Històric, més que una revisió del document, que el va considerar completament vigent. Ronda va remarcar que és la Conselleria la responsable de donar el vistiplau del Pla perquè no es tracta d’una ordenança.

Amb aquest acord l’ajuntament de Benissa es compromet a:

  • renovar l’ordenança de materials autoritzats en el centre històric per als tancaments, admetent materials nous;
  • marcar unes consideracions estètiques comunes que preserven l’aspecte del poble, delimitant i fent un llistat de materials i colors, la qual cosa es pot i no es pot utilitzar;
  • avançar en el compliment dels objectius europeus d’eficiència energètica i renovació dels habitatges;
  • lluitar contra la pobresa energètica;
  • i establir un termini de sis mesos a un any per a aquesta modificació es faça realitat.

Comentaris a la notícia

Miquel de Marnes

Al·leluia Sacramento!!! Esteu segurs que no vos precipiteu?? Que només fa 37 anys que no es revisen i seria més segur esperar que acabara la present era geològica. I aneu alerta, que això d'aplicar la lògica és goloset: es comença deixant fer un tancament de PVC indistingible de la fusta en una finestra a quarta alçada que només veu l'amo i el veí quan ix a caçar a l'encesa, i s'acaba deixant posar un compressor d'aire condicionat en un terrat tancat per a que un recent nascut no estiga a 38 graus a l'agost. Mira, en el que sí estic d'acord és que siguen els dos tècnics de l'Ajuntament qui decidisquen quins materials hem d'utilitzar per als acabats de casa nostra. I que estiguen els dos a soletes i que els amos no puguem obrir la boca. A vore si és que al final la gent ens hem pensat que les cases són per a viure i no per a mirar-les!!!


Voleu deixar un comentari a la notícia?