General

Benissa rep una subvenció per a la dependència per part de la FVMP

L’Ajuntament de Benissa ha rebut una subvenció per part de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per un import de 17.571 euros dins de la convocatòria sobre “ajudes a les entitats locals valencianes per al finançament de les despeses de personal derivades del funcionament dels serveis d’atenció a les persones en situació de dependència en l’exercici de 2010”.

En concret, aquesta subvenció estarà destinada al finançament de les despeses de personal i de les despeses derivades de les indemnitzacions per raó del servei, l’àmbit d’actuació del qual engloba a més d’un municipi.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?