General

Benissa presenta la seua candidatura als plans de dinamització del producte turístic

El ple va acordar, per unanimitat, la proposta de presentació de Benissa a la candidatura dels plans de dinamització del producte turístic. Tota la documentació es remetrà a la Conselleria de Turisme i a la Secretaria General de Turisme per a la seua avaluació. La memòria tècnica d’aquest projecte recull una sèrie d’actuacions, a desenvolupar al llarg de tres anualitats, que superen els 2.600.000 euros. Si finalment es concedeix aquest pla, aquest pressupost seria finançat a parts iguals per les administracions estatal, autonòmica i local. El batle, Juan Bautista Roselló, va agrair l’esforç de totes les forces polítiques per arribar al consens en aquest tema, encara que va matisar que “no és gens fàcil que concedisquen aquestes ajudes la primera vegada que et presentes”.

Aquesta candidatura està basada en el pla estratègic de turisme que va ser aprovat al febrer de 2006 amb els vots a favor del PP, PSPV i PSI i l’abstenció del CIBE-BLOC. S’hi recullen una sèrie de mesures encaminades a la creació i modernització del producte turístic, la promoció i comercialització i la gestió turística. Tot això amb vista a assolir una sèrie d’objectius com la desestacionalització, augmentar la qualitat i la diversificació de l’oferta i, al mateix temps, la fidelització dels clients.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?