General

Benissa obri el termini per a demanar bonificacions fiscals

Bonificacions fiscals de 2018 a Benissa
Bonificacions fiscals de 2018 a Benissa

L’Ajuntament de Benissa obri el termini per a sol·licitar les bonificacions per a taxes de fem, l’IBI a famílies nombroses i les bonificacions destinades a impostos de circulació en vehicles elèctrics i híbrids, fins al 28 de desembre.

En el cas de les bonificacions per taxes de fem, es destinaran a persones majors de 65 anys amb baixos ingressos i la bonificació pertinent és d’un 90% per la taxa de recollida de fem i residus sòlids urbans a les persones beneficiàries. En relació a les bonificacions dels impostos de circulació en vehicles elèctrics i híbrids, anirà dirigit a totes aquelles persones propietàries de vehicles menys contaminants, on els pertocarà una bonificació del 75% dels impostos de circulació a les que compten amb vehicles elèctrics i un 25% a les persones amb vehicles híbrids.

Per altra banda, les bonificacions de l’IBI a famílies nombroses podran demanar-les aquelles famílies amb un habitatge on el seu valor cadastral siga menor a 120.000 € i serà amb renovacions de forma bianual. Aquesta serà d’una bonificació del 50% en el pagament de l’impost de béns immobles.

Amb aquesta mesura, l’Ajuntament de Benissa pretén facilitar l’accés a la bonificació a totes les persones que es troben en alguns dels tres suposats, al mateix temps que s’ofereix, en el cas de l’impost de circulació, un al·licient per a fer ús d’aquest tipus de transport que ajuda a millorar el medi ambient. Les persones interessades hauran d’acudir a l’oficina de SUMA, al c/ Alacant, 3.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?