General

Benissa intensifica les accions contra els abocaments il·legals

Abocament il·legal
Abocament il·legal

Una nova campanya de l’ajuntament pretén conscienciar a la ciutadania sobre els greus perjudicis econòmics, mediambientals i d’imatge que aquest tipus de pràctiques genera a l’entorn del municipi. La campanya, llançada aquest mes, pretén tant conscienciar als infractors com fomentar la denúncia d’aquest tipus de pràctiques com a manera de lluitar contra un hàbit que perjudica greument l’entorn. Amb la campanya es tracta de assenyalar clarament les males pràctiques detectades, així com els perjudicis que aquestes generen.

De la mateixa manera, cal recordar les sancions que poden generar-se com a conseqüència d’aquestes accions. Des de fa mesos, l’Ajuntament de Benissa ha posat el focus sobre aquest tipus de conductes, recordant que les sancions, en cas de detectar-se arriben als 3.000 euros, i insistint que ja han sigut oberts diversos procediments sancionadors.

En aquest mateix sentit, l’Ajuntament de Benissa vol ressaltar que el pressupost destinat a neteja de carrers i de l’entorn del terme municipal, supera el 15% del pressupost total de l’ajuntament, xifra que podria reduir-se considerablement amb l’eliminació d’aquest tipus de pràctiques que perjudiquen l’economia i el medi ambient.

Així mateix, la campanya insisteix en l’existència de punts verds situats en la Urbanització Altamira (C/ Magnolia), Montemar (C/ Gafarró) i Sant Jaume (Av. Sant Jaume) així com en l’ecoparc situat al polígon la Pedrera.

L’Ajuntament de Benissa ja ha realitzat en els últims mesos diverses campanyes informatives amb distribució de cartelleria i fullets i aportant informació en diferents punts sobre llocs i processos per a realitzar els abocaments, tant de podes com de mobles i ferramentes, recordant, així mateix que recentment van ser reacondicionats diferents punts de recollida d’aquest tipus de materials.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?