General

Benissa Impuls crea un procediment de selecció de personal per a cobrir possibles vacants

Una treballadora de Benissa Impuls neteja una taula
Una treballadora de Benissa Impuls neteja una taula

Benissa Impuls, empresa municipal de Neteja Viària, Recollida de Residus, Neteja de Camins i Zones Verdes o Neteja de Platges, entre altres funcions, ha creat recentment un procediment amb el qual generar una llista de possibles treballadors i treballadores que puguen incorporar-se a la plantilla davant possibles vacants o necessitats futures.

L’objectiu d’aquesta acció és oferir noves oportunitats professionals a persones que estiguen en atur, on el candidat o candidata caldrà que tinga almenys 6 mesos d’experiència prèvia en neteja d’edificis i que compte amb el carnet B.

El perfil laboral requerit atén a personal de neteja d’edificis, un lloc per al qual actualment ja es requereix cobrir una plaça. Per a presentar-se a aquesta vacant és necessari estar inscrit a la base de dates del Creama. Per a les persones interessades, es recomana visitar aquest link http://www.benissaimpuls.es/documents/TAULER/Bases%20neteja%20edificis17.pdf

Actualment es pretén cobrir una vacant concreta, si bé la creació del nou procediment de selecció possibilitarà cobrir d’una manera més eficient les possibles necessitats per a efectuar el citat servei de neteja, a través de la incorporació de noves persones.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?