Esports

El Club Nàutic Les Bassetes organitza el VI Concurs de pesca amb curricà

El dissabte 29 de setembre tindrà lloc al Club Nàutic Les Bassetes el VI Concurs de Pesca amb curricà.

La prova transcorrerà pel matí des de les 7.00 fins les 13.00, i conclourà amb el pesatge de les captures a les 13.30.

El concurs compta ja amb la inscripció de més de 40 embarcacions esportives de la zona, xifra cada vegada més alta i que resulta superior a la de l’edició anterior en què es va proclamar vencedor Pedro Ivars Cuello amb l’embarcació Niorto.

Al migdia s’oferirà un aperitiu als participants per a reposar forces i a la nit, a les 21.00, es realitzarà el lliurament de trofeus i a continuació es farà una graellada de les captures a tots els assistents i participants en el certamen.

El dilluns es publicarà un recull de fotografies digitals de l’esdeveniment i de les captures.

A continuació es publiquen les Bases del VI Concurs de pesca amb curricà:

1r – PARTICIPACIÓ I INSCRIPCIÓ

Podran prendre part en aquest concurs de pesca totes aquelles persones l’embarcació de les quals tinga la base en el CN Les Bassetes. L’Esdeveniment és com un dia de pesca normal de qualsevol embarcació, de caràcter recreatiu. La Direcció es reserva el dret d’admetre altres embarcacions.

Per a poder participar, és imprescindible la inscripció prèvia emplenant totes les dades requerides en els impresos que es facilitaran en les oficines del Club. El termini d’inscripció s’estendrà des del dia de la publicació de les bases fins el 21 de setembre.

La quota d’inscripció és de 25 euros per embarcació, que s’hauran d’abonar abans de la celebració del campionat, perquè la seua inscripció siga considerada vàlida. Aquesta quota d’inscripció comprén un obsequi per participant i l’assistència amb un familiar a la barbacoa que tindrà lloc el dissabte 29 de setembre per la nit.

2n – HORARIS

La data de celebració del concurs de pesca serà el dissabte, dia 29 de setembre de 2007.

El desenvolupament del concurs es realitzarà entre les 7.00 i les 13.00 de l’esmentat dia. Les persones encarregades de l’organització donaran l’eixida i controlaran que les embarcacions entren per la bocana abans de l’hora establerta com a límit per a la tornada. Tota embarcació que efectue l’eixida o l’entrada fora del termini establert, quedarà eliminada de la competició.

3r – TÈCNIQUES PERMESES

Estan permeses exclusivament les tècniques conegudes com a CURRICÀ, ja siga amb esquer natural o artificial, quedant expressament prohibides les que es practiquen amb l’embarcació parada com el “brumeig” i el “saltet”. Qualsevol participant que observara per part d’un altre l’incompliment d’aquest apartat, haurà de comunicar-ho per ràdio a l’organització.

4t – ESPÈCIES PERMESES

S’admetran com a captures puntuables per al pesatge de les peces, les següents espècies:

Melva, bonítol, tallamans, llampuga, lecha i aspet.

Segons l’article 8 de Decret 131/2000 el límit màxim de captures obtingudes és de 5 kg per llicència i dia (es pot descomptar una peça) amb un màxim de 25 kg per a embarcacions amb més de cinc llicències. No està permesa la captura de la TONYINA ROJA ja que aquesta hauria de tindre un mínim de 115 cm i de 30 kg.

6é – PREMIS

S’atorgaran tres trofeus, primer, segon i tercer corresponents a les tres categories següents: 1a Categoria Peça Major, 2a Categoria Nombre de peces, 3a Categoria Nombre de quilos.

NOTA IMPORTANT: Les úniques captures vàlides a l’efecte d’aquest Trofeu seran aquelles obtingudes mitjançant arts i procediments de curricà i puntuaran únicament les espècies pelàgiques considerades com de pesca amb curricà.

7é – SEGURETAT

En cas de qualsevol tipus d’accident que poguera produir-se en el transcurs de la prova, tant en les embarcacions com en els seus tripulants, la responsabilitat recaurà exclusivament sobre les embarcacions i patrons afectats, i en cap cas podrà imputar-se a l’Organització del Concurs de Curricà, si bé aquesta posarà els mitjans al seu abast per a prestar l’ajuda necessària als possibles afectats.

Serà així mateix exclusiva responsabilitat dels patrons, tindre en vigor el despatx de les embarcacions així com en vigència l’assegurança obligatòria, dur a bord els elements de seguretat exigibles en cada cas, i la possessió de les llicències de pesca pertinents.

8é – ACTES PREVISTOS

07.00: Començament de la prova.
13.00: Finalització de la prova.

Una vegada acabada la prova es pesaran les peces capturades i s’oferirà un aperitiu a tots els participants.

21.00: Lliurament de trofeus.
21.30: Graellada confeccionada amb les peces obtingudes de peix donades pels participants.

9é – ACCEPTACIÓ DE LES BASES

En cas que es produïra algun imprevist o controvèrsia sobre la interpretació d’aquestes bases, seran les persones integrants de l’Organització les encarregades de donar-ne solució, havent de ser acatades pels participants.

La inscripció en aquest campionat comporta l’acceptació integra d’aquestes bases.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?