Comunicat

CIBE-Bloc denuncia la manca d’operativitat de l’Agència d’Extensió Agrària a Benissa

El grup municipal CIBE-BLOC sempre ha demostrat una especial preocupació amb tots els temes relacionats amb l’agricultura i la ramaderia, sectors malauradament oblidats per totes les administracions, però encara amb certa importància al nostre municipi. Un bon exemple va ser la moció que van presentar en el ple ordinari de desembre del 2008 on es demanava que des de l’Ajuntament de Benissa s’instarà a la Conselleria de d’Agricultura, Pesca i Alimentació a cobrir d’immediat la plaça de Cap d’agència d’extensió agrària de la U.T. de Benissa, de manera que puguera prestar-se un servei adequat als agricultors de la zona, així com demanar també que tornara a rependre’s la prestació del servei tècnic veterinari per a donar assistència als ramaders de la zona. Aquesta moció es va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals.

Però, les gestions del CIBE-BLOC van anar més enllà i van demanar al diputat del BLOC i membre del grup parlamentari Compromís, Josep Maria Panyella que demanarà explicacions sobre aquest assumpte a les Corts Valencianes, qüestió que es va plantejar a la Mesa de les Corts l’11 de desembre del 2008 (i que reproduïm a continuació):

A LA MESA DE LES CORTS

Josep Maria Panyella, Diputat del Grup Parlamentari “Compromís”, a l’empara del que disposa l’article 157 del RC, té l’honor de formular al Consell, la pregunta següent, desitjant contestació per escrit.

Ja fa diversos mesos que no hi ha un servei de tècnic agrari adequat a l’oficina que la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació té a Benissa, la qual cosa obliga a continus desplaçaments a la localitat de Pego. De manera que els agricultors i ramaders de Benissa deuen de realitzar llargs trajectes de fins a 80 km. per a demanar qualsevol tipus d’ajuda agrícola o ramadera, per a tindre informació sobre elles, o per a resoldre els problemes que presenten els expedients.

En cas de seguir en esta situació, els agricultors i ramaders del sud de la comarca de la Marina Alta seguiran desfavorits i tindran un tracte discriminatori en quant a l’atenció que la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació presta respecte a altres localitats.

Pensa la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació cobrir la plaça de Cap de l’Agència d’Extensió Agrària de la U.T. de Benissa?

La resposta malauradament va ser negativa i altra vegada la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació tornava a donar l’esquena als llauradors i ramaders de Benissa i també del sud de la nostra comarca. I el pitjor de tot no és que no s’atengueren les pretensions dels llauradors i ramaders en quan a rebre una atenció adequada en Benissa, si no que pel contrari en novembre es va tancar l’oficina que hi havia i per tant es va deixar el nostre poble sense cap servei de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació. Un temps després (ple ordinari de novembre del 2009) i a resposta d’una pregunta del nostre regidor Isidor Mollà sobre aquest mateix tema, l’alcalde de Benissa Juan Bautista Rosselló va contestar que el nostre municipi tindria servei d’extensió agrària 2 o 3 voltes per setmana i d’aquesta manera, els nostres llauradors i ramaders no haurien de desplaçar-se a Pego com en principi es temia gràcies a un conveni que es signaria a dues bandes entre dita Conselleria i el nostre Ajuntament, vora 5 mesos després no es sap res més d’aquest assumpte.

En eixe sentit des del grup municipal CIBE-BLOC volen deixar patent el malestar que ens han fet arribar molts llauradors i ramaders del nostre poble ja que aquest servei anunciat per l’alcalde que anava a plasmar-se amb un conveni entre el nostre ajuntament i aquesta Conselleria no s’ha produït encara i ja són moltes més de 200 persones del nostre poble que s’han tingut que desplaçar a Pego per fer les obligatòries declaracions de la collita del raïm, per sol·licitar qualsevol ajuda com són les subvencions de pagament únic que es demanen entre l’1 de febrer i el 30 d’abril. Un preu massa alt per un sector que des de fa massa temps ha estat oblidat tant pels govern valencià com el central.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?