Servei de blogs

  • Escriu, en ordre de preferència i un en cada línia, quina adreça t'agradaria per al teu nou correu. Recorda que ha de ser de l'estil "http://blogs.infobenissa.com/XXXXX" on XXXXX és l'adreça