Pregunta: Mossén Martí Gadea

¿Quien era el cura de Senija que escribió la poesía de la Roca de la Salve? ¿Me puede dar notícias de su vida?

Gabriel Ortínez

Mossèn Joaquim Martí Gadea era natural de Balones (1837). Era prevere i exercí la cura d’ànimes a Casinos, Senija, Pedreguer, Anna i finalment a Mislata, on morí en l’any 1920. Està reconegut com un bon folklorista i pertany al moviment literari de la Renaixença Valenciana (pobre reflex del que passà a Catalunya).

En la seua estada a Senija, que calcule al voltant de 1870, recollí materials del costumari que desprès els publicà en les seues obres més celebrades. En “Trossos i mossos” (editada en l’any 1906) està inclosa la poesia dedicada a la Roca de la Salve, com tambè els goigs a la Puríssima i els de la festa de Gràcia a Senija. Aquest llibret fou durant molts anys objecte de mitològic record entre la gent de per aquí,-no es trobava ni es sabia res del seu contingut-. Es suposava, ignorància de tots, que recollia la història dels nostres pobles. El llibre fou objecte de molta fantasia.

En l’any 1981 aparegué el millor estudi que sobre la vida i obra de mossèn Joaquim Martí Gadea s’ha fet fins al moment. És obra d’Adolf Domíngues Moltó, i s’aprofità l’esdeveniment per acompanyar al seu estudi l’obra pòstuma del mossèn (Tipos d’espardenya i sabata). Els dos exemplars corresponen als números de registre 81 i 82 de la colecció de llibres publicada per la desapareguda Caixa d’Estalvis Provincial d’Alacant.

Poc després, en l’any 1994 tinguerem la bona noticia de la publicació de “Trossos i mossos” pel servei de reprografia de la valenciana llibreria “París-València”, així com el famós “Ensisam de totes herbes”, tambè a cura d’aquesta llibreria. Amb eixes publicacions ja teniem a l’abast un material que era objecte cobejat i carn de llibreria de vell. Notes de la seus biografia estan a la Gran Enciclopedia Catalana i tambè a la Valenciana.

La seua estada a Senija fou fructífera. Enllestí un índex del bateig de moriscs que ha servit per a que es pogueren fer posteriorment treballs de toponimia i de genealogia. Coromines el va conèixer. Jo l’he treballat tambè. He vist tambè a mossèn Joaquim en alguns registres de la parròquia de Benissa, i en especial en el llibre de Racional, apareix rebent porcions per la seua presència a soterrars, festes, etc.

Ens deixà als benissers la composició dels “Goigs a la Puríssima Xiqueta” que jo he publicat novament a l’obrador de Gironès en aquest mes d’abril en paper fil i luxòs en edició de 300 exemplars. La poesia de la Roca de la Salve ha estat recollida pel Pare Manuel Fabregat en la seua obra “Benisa y su patrona la Purísima Chiqueta”. Eixe material serví sempre d’inspiració a molts predicadors en el sofert paper de predicar el sermó del dia dels Riberers, com tambè a més d’un treball de llibre de festes.

Salvador Raga

Volía demanar el goigs a Sant Jaume de Benimarco per a http://gogistesvalencians.com.es Sería fenomenal rebrelos. Gracies.


Joan B. Gandia

Hola,

Intentem posar-nos en contacte amb el cronista oficial de Benissa per veure si ens els pot fer arribar.

Salutacions!Voleu deixar un comentari a la notícia?