Pregunta: Llibres escrits per Joan Josep Cardona

Molts llibres portes escrits sobre Benissa, es possible dir-me tambè els titòls i l'any de publicació dels mateixos?

Un benisser agraït

En data 17 de febrer de 2003 vaig començar un índex personal de tot el que he escrit i publicat.

És un treball de règimen particular que em serveix de recordatori quan tinc que fer algun treball nou i no repetir, o en tot casa fegir coses noves. Vaig pensar que seria de pròfit també per als que busquen documentació per fer estudis sobre el nostre poble. Creia que d’eixa forma els bons investigadors locals, que, per fortuna van eixint, ja trobarien uns camins oberts, i ells a la vegada millorar el que jo he fet.

Alguns cronistes oficials, com el de Utiel i el de Sueca han fet, i publicat el resum dels seus treballs. Hi han precedents. L’heroi de Pego, el maltractat Carmel Giner Bolufer, va fer allà cap a 1964 un recull que va titular “25 años al servicio de Pego”. Allò era molt interessant. Ahir en va arribar per correu un llibre de Salvador Vercher Lletí (L’habitatge: la casa i l’interior domèstic. Guia bibliogràfica). És el resultat dels encontres que fem alguns erudits locals i jovens universitaries a les Assemblees d’Història de la Ribera. Això mostra que és una bona idea el donar a conèixer els treballs. Inclou entre altres els treballs del nostre bon amic Antoni Banyuls. No l’he llegit encara tot, però supose que hi haurà tambè alguna aportació de Joan Pastor. Eixes coses cal treballar·les i publicar·les. Ens ajudem els uns als altres, que és l’unica forma de fer les coses amb clau possitiva i no pegar camallades de bades, alhora que fem pàtria amb qualitat.

Del meu índex vaig donar copia a l’atent arxiver municipal de Benissa, Sr.Gomis Lozano, per si sorgia alguna pregunta com la teua. Supose que estarà disponible per a consulta. No obstant et faig un breu resum de la meua bibliografia. Vet aquí:

 • 1972 “Memoria de los actos conmemorativos del I Centenario del nacimiento del Rvdo.P.Melchor de Benisa. Ex ministro Genral de la Orden Capuchina”.
 • 1973. “La epidemia de gripe de 1918 en Benisa y comarca”.
 • 1975. “Benissa.Callejero y guia de la villa.”.
 • 1976 (en colaboració amb altres autors): “Avance al estudio de la toponimia de los términos municipales de Benisa, Senija, Jalón, Lliber, Gata de Gorgos y Benitachell”.(això és un horror i un desficaci. Abomine del llibre.)
 • 1980. “Historia del futbol en Benissa”.
 • 1982 “Dos siglos de vida municipal”.
 • 1985 “Antologia de escritores beniseros” (en colaboració amb Bernat Capó).
 • 1990. “La tragineria a la Marina Alta.”
 • 1998. “Els cognoms i malnoms de Benissa”.
 • 2002. Història de la parròquia de Benissa”.
 • 2005 “Pinos, una comunitat humana a la serra de Bèrnia”.
 • 2005. Inventari dels arxius parroquials de l’Arxiprestat de Sant Vicent de la Font Santa (en colaboració amb Romuald Bertomeu i Xavier Serra.
 • 2006. “Del bressol al fossar”
 • 2006. “Els noms de lloc de Benissa. Fonts per al seu estudi” (en colabroació amb la meua filla Maria José Cardona).

En fullets:

 • 1981 “L’orgue de Benissa”
 • 1992. “El Centinela i el seu temps”.
 • El Calendari dels Brillants, des de 1987 i “El Brillantet” des de l’any 2002.

Això en quant a llibres normals. En l’índex que et dic van reflexats tots els articles apareguts en revistes de festes (locals i forasteres), altres revistes locals,comunicacions a cogressos i assemblees, articles en premsa, etc. des de 1964 fins a 2003. El meu, el que tinc a casa està actualitzat fins la darrera setmana al “Canfali”.

En fi… una feinada en la que hi ha coses aprofitables i altres que no tenia que haver escrit, però ¡Ah, la vanitat, l’egolatria, el voler perpetuar·se i totes eixes coses que ens fan inflar i petar.

Salutacions i gràcies per fer us d’aquest servei.

Voleu deixar un comentari a la notícia?