Pregunta: Gentilici de Benimarco

La gent que viu a la partida de Benimarco s'anomenen "santjaumeros", referint-se al patró, però no seria més correcte q foren benimarqueros, o alguna cosa semblant?

Adler

Com saps la partida de Benimarco pertany una part a Benissa i l’altra a Teulada.

És costum entre els benissers donar·li a la partida el nom de Sant Jaume, i que també fem servir de vegades Benimarco. A Teulada he sentit dir “els Benimarcos”. El nom oficial i administratiu és Benimarco. Confonem deliberadament el nom de Sant Jaume, que és el patró de l’ermita. Curiosament, i llevat de Santa Anna, no tornem a conèixer a altres partides pel nom del patró de l’ermitori.

En quant al gentilici efectivament nosaltres els denominem “santjaumeros“. Les úniques referències que tinc sobre aquesta denominació dels veïns tan sols la trobe en l’any 1903 als dietaris de mossèn Francesc Cabrera Ortolà, capellà de la seu ermita per aquell temps. Diu el mossèn: “in partita de Pedramala non voluit facere missa in primo loco. Dixit alcalde dels santjaumeros…..”.

Per altra banda el Diccionari Etimològic de la Llengua Catalana de Coromines, al vol.VII, pàg. 667 en l’article corresponent a la veu SANT coloca, sense fer comentaris, els derivats tals com santjoaners,santmiquelenc, santlluïser, etc. Podriem dir que el correcte seria dir benimarquins o benimarquers, però en sembla que el gentilici SANTJAUMERO ha fet crosta i no crec que els vinga be canviar.

Salutacions cordials.

Voleu deixar un comentari a la notícia?