Política

El ple aprova la despesa plurianual per a la instal·lació de l’ascensor en el Centre Cultural.

El primer ple ordinari de la legislatura no va poder desenvolupar-se en la seva integritat a causa d’un error en la convocatòria que va ser denunciat pels representants del CIBE-BLOC i el PSI. Alguns dels regidors van rebre la notificació el divendres i no es van guardar les 48 hores preceptives abans de la celebració de la sessió prevista per al dimarts perquè el dilluns no va ser hàbil a Benissa amb motiu de les festes de moros i cristians. L’alcalde, Juan Bautista Roselló, va reconèixer l’error i va disculpar al secretari municipal perquè no va tenir en compte aquesta circumstància que, efectivament, impedia el compliment legal dels terminis estipulats. Roselló va comentar que l’ordre del dia no tenia assumptes complicats i va sol·licitar la col·laboració de la resta de grups per a celebrar la sessió perquè, a més, havia un punt urgent que devia ser tractat. Però des del CIBE es va parlar d’il·legalitat i Isidor Mollá va demanar la desconvocatoria immediata per no ajustar-se a l’establert en la llei. Els portaveus es van reunir amb el primer edil i van adoptar, per unaminitat, dues resolucions: ratificar la validesa del ple per a tractar el tema de l’ascensor del Centre Cultural i deixar la resta de punts del dia sobre la taula per a ser revisats en altra sessió que, pressumiblement, se celebrarà dimecres que ve, a les 21 hores, amb caràcter extraordinari. Per altra banda, Mollá es va queixar també de les poques facilitats que tenen els regidors a l’hora de consultar la documentació del ple perquè han de presentar una instància pel registre. Vull saber sobre la base de que llei estic obligat a realitzar aquest tràmit i si s’exigeix a tots els grups polítics per igual, va preguntar Mollá. El secretari, Victor Almonacid, va argumentar que no hi ha cap tipus de discriminació en aquest tema i es va comprometre a preparar un informe jurídic per a detallar perquè s’exigeix als regidors la tramitació d’aquesta sol·licitud. L’únic tema tractat en la sessió del dimarts es referia a l’aprovació de la plurianualitat de la despesa per a la instal·lació de l’ascensor en el Centre Cultural. Aquesta actuació s’integra dintre d’un projecte més ampli, redactat per l’arquitecte local Pascual Giner, sobre eliminació de barreres arquitectòniques en l’edifici que comparteixen la Societat Cultural i l’Ajuntament de Benissa. D’aquesta manera, es construiran una sèrie de rampes d’accés en l’entrada principal i s’habilitaran dues places d’estacionament per a disminuïts en els voltants de la mateixa. Aquest projecte té un cost total de 81.389 euros que seran sufragats, a parts iguals, pel consistori benissenc i la Conselleria de Benestar Social. Per al 2003 es reserven 28.000 euros i la resta, 53.389 euros- per al 2004. La urgència en aquest tema era conseqüència de la necessitat de guardar els terminis per a aconseguir la subvenció de l’administració autonòmica, ja que les obres han d’estar adjudicades abans del 8 d’agost, segons va assenyalar l’alcalde, Juan Bautista Roselló. Les obres tenen un termini d’execució de tres mesos i, per tant, l’ascensor pot estar operatiu abans que finalitze aquest any. Tots els grups polítics van recolçar aquesta iniciativa però el portaveu del PSPV-PSOE, Vicente Cabrera, va preguntar sobre la vinculació de la Societat Cultural en tractar-se d’un edifici en règim de Comunitat de Propietaris. Roselló va matisar que la Societat Cultural ha autoritzat la instal·lació de l’ascensor però no participarà en el finançament del mateix perquè consideren que no tindran cap benefici, ja que ells tenen una entrada en planta ferma en cadascuna de les dues plantes de la seva propietat, va matisar l’alcalde. En tot cas, Cabrera va insistir que haurien de renunciar al dret d’utilitzar el mateix, és a dir, al benefici, per a no tenir problemes després. El portaveu del PSI, José Antonio Ivars, va intervenir també en aquest assumpte i va advertir que el benefici que pot obtenir la Societat Cultural és mínim i, per tant, ens sembla irrellevant aquesta discussió. El tema va ser aprovat finalment per unanimitat però Roselló, al terme de la sessió, va qualificar l’observació formulada pels socialistes de absurda, perquè entenc que l’important és que aquest edifici dispose d’un projecte d’eliminació de barreres arquitectòniques. Demanar que col·laboren econòmicament en un tema que no tindran cap benefici no és més que posar un impediment absolut per tal que es realitze aquesta instal·lació. Tot això va en contra de l’interès general i em sembla totalment improcedent.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?