Opinió

Vicent Cabrera (PSPV): Tenir majoria no sempre es tradueix a disposar de la raó absoluta

PREGUNTA: ¿Què ha estat el millor i el pitjor de l’any?

RESPOSTA: El millor ha estat el procés de renovació del PSPV a escala de persones i de continguts ideològics per a elaborar una alternativa real al govern del PP en les pròximes eleccions. El pitjor, el lamentable pacte de govern entre el PP i el grup de Paco Montagut, que ha posat en evidència que aquests últims no són socialdemòcrates ni independents, sinó més de dretes que el PP i més partidaris dels euros que d’altra cosa. Altre fet lamentable ha estat la negativa del conseller de Sanitat de construir un nou hospital al sud de la Marina Alta i l’obediència dels alcaldes de Benissa, Calp i Teulada a aquesta estafa electoral.

P: ¿Com valora el treball de l’equip de govern i el de l’oposició?

R: La majoria absoluta PP-PSI fa difícil la labor del PSPV. No obstant això, no sempre disposar d’aquesta majoria es tradueix a disposar de la raó absoluta. Prova d’això són les iniciatives que porta a terme el PSPV davant l’Ajuntament i que segons el parer dels ciutadans estan obtenint una valoració molt positiva.

P: ¿S’estan portant a terme les actuacions previstes per a aquesta legislatura?

R: Encara és prompte per a enjudiciar aquestes actuacions del PP. No obstant, difícilment van a portar-se a terme les actuacions que més necessita Benissa si atenem al recent pressupost aprovat pel PP. Un pressupost valorat negativament per la interventora, uns comptes que no són reals i que, necessàriament acabaran per defraudar les expectatives en elles dipositades. Hi ha prou amb pensar que ni existeix consignació alguna per a la piscina coberta ni per al pàrquing que Benissa necessita urgentment.

P: ¿Quines expectatives es creen amb la recent entrada en vigor del PGOU?

R: Per a la iniciativa privada moltíssimes. Ara bé, manca d’un enfocament de política territorial. Amb aquest PGOU es converteix una part considerable del terme municipal en sòl urbanitzable. Però el problema és que ja existeix un considerable ús o consum de sòl no urbanitzable amb fins urbanístics. Per tant, la Benissa que ens trobarem en el futur tindrà, tant a la zona costanera com a les partides rurals, una població superior a la que habitarà al nucli urbà. Aquesta situació obligarà a considerar la totalitat del terme municipal com a sòl urbà de fet, si no l’és ja, i tots sabem que un major volum de població suposa una major quantitat de vehicles en circulació, més consum de llum i d’aigua potable, més demanda sanitària, educativa i de seguretat, sense oblidar el canvi cultural i mediambiental.

Les urbanitzacions a la zona costanera i els habitatges en sòl no urbanitzable són espais urbans dispersos que no són considerats com a llocs de trobada i d’expansió però són demandants de serveis públics. Aquests serveis i els efectes de l’increment de la població no tenen una resposta efectiva al nou PGOU. El debat polític sobre aquestes qüestions és inajornable abans que siga massa tard per a pal·liar aquestes manques. Elaborar un PGOU sense conèixer la doctrina urbanística moderna, com la que ens ofereix Jordi Borja, Manuel Castells, Oriol Nel·lo, Francisco Herrera, J. Fernando Vera, Francisco López, Manuel J. Marchena, etc., és desconèixer el futur.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?