Opinió

Malgrat el bloqueig, avancem; per Fernando López Corsi

Fernando López Corsi
Fernando López Corsi

Molt s’ha escrit i parlat sobre els pressupostos. I més que es parla del tema des que estem al poder un govern del canvi. I és que l’oposició (PP + Isidor Mollà) porta dos anys consecutius bloquejant l’aprovació d’aquest document. I ahir, el principal partit de l’oposició, el PP, anunciava (sense que sorprenga en absolut) que per tercer any bloquejaran els comptes municipals.

Les preguntes són múltiples: Quins motius han tingut per fer-ho? Quins perjudicis ha suposat per a Benissa aquesta circumstància? Quina importància té el pressupost per a un Ajuntament en l’actualitat?

M’agradaria eixir-me una mica del guió d’un article polític a l’ús o del titular fàcil, i intentar donar una resposta el més objectiva possible a aquestes preguntes.

Els Pressupostos Municipals

Tal com regula la Llei de Bases de Règim Local, el Pressupost integra TOTES les despeses i ingressos que es preveuen per a l’any. Està dividit en 9 capítols.

Capítol 1 – Despeses de Personal
Capítol 2 – Despeses corrents en béns i serveis
Capítol 3 – Despeses Financeres
Capítol 4 – Transferències corrents
Capítol 6 – Inversions reals
Capítol 7 – Transferències de Capital
Capítol 8 – Actius Financers (Adquisició de deutes, dipòsits, participacions …)
Capítol 9 – Passius Financers (Deutes)

Sense cap dubte els pressupostos municipals tenen una importància notable, però gran part de l’interès d’alguns partits pels mateixos té més a veure amb l’estratègia política que amb un veritable interès (tant de bo) pels comptes públics.

L’aprovació d’un pressupost requereix la majoria absoluta del ple, amb la qual cosa és un mecanisme de pressió / control / aprovació / bloqueig de l’oposició cap al govern, en molts casos posant com a condicions qüestions que RES tenen a veure amb els pressupostos.

El bloqueig a uns pressupostos moltes vegades té poc a veure amb la qualitat d’aquests, la seua capacitat inversora, el benefici per a la ciutadania o altres criteris objectius, sinó que pot produir-se per estratègia electoral o per qüestions extra-pressupostàries.

Sí. És difícil parlar de pressupostos

L’excés de normativa, i la terminologia pròpia de l’administració dificulta que la ciutadania tinga informació clara sobre el funcionament real pressupostari de l’Ajuntament.

Això genera que prevalguen els titulars que tampoc busquen explicar la situació al poble, sinó que directament ofereixen una interpretació política i segurament interessada dels comptes, amb afirmacions com a poc “subjectives” o directament molt qüestionables.

A tots ens sonen frases de l’oposició com “falta de consens”, “perjudici a la ciutadania”, “desídia”.

Però si presten atenció a la major part d’aquests discursos, mai fan anàlisi de partides pressupostàries, prioritats econòmiques o millora de serveis públics.

Quins motius objectius per al bloqueig podrien existir en un Ajuntament?

A priori, i utilitzant el sentit comú podríem entendre com a motius justificats de bloqueig pressupostari a un govern

 • la nul·la negociació,
 • la il·legalitat dels pressupostos,
 • l’irrealisme (cultura del pelotazo)
 • la contenció en els comptes de projectes nocius per al poble.

¿S’han donat alguna / algunes d’aquestes circumstàncies a Benissa?

No. En cap cas.

 • Cada any s’han mantingut nombroses reunions amb PP i Isidor Mollà (Ciutadans en el seu dia) i entenc no caldrà posar dates i hores de les mateixes.
 • S’han negociat projectes, s’ha donat compte de cada euro que s’ha consignat, i s’han realitzat i executat totes les propostes de l’oposició que materialment era possible fer. Fins i tot s’ha anat darrere de l’oposició per aconseguir reunir-nos amb ells.
 • Els comptes contenien projectes positius per a Benissa, (que afortunadament s’han pogut dur a terme amb modificacions pressupostàries).
 • Hem aconseguit complir tots els mecanismes de control (molt durs per als Ajuntaments) que estableix la Llei d’Estabilitat Pressupostària.

 

 • Complim l’estabilitat pressupostària: 1.235.877,64 € (superàvit pressupostari).
 • Complim la regla de la despesa
 • Romanent de tresoreria: 7.646.260 €
 • Fons líquids a 31/12/2018: 436.513,79 €

Però malgrat tot això, sempre han votat en contra, perquè l’autèntic motiu de bloquejar els pressupostos ha estat estratègia electoralista.

I m’explique. Em vaig adonar d’això quan vaig veure com el Partit Popular, ha fet del bloqueig pressupostari a Benissa una autèntica arma política i el seu discurs principal de campanya, realitzant nombroses notes de premsa i posts en xarxes socials criticant la no aprovació dels comptes que ells mateixos bloquegen.

Com a mostra, fem una prova:

Busquen vostés notes de premsa / declaracions del PP a l’oposició criticant la no aprovació dels pressupostos; i després busquen vostés notes de premsa / declaracions del PP en aquest mateix període amb idees, propostes, o millores per a Benissa.

El resultat és demolidor. El seu model d’oposició ha estat únicament intentar treure rèdit del bloqueig pressupostari al govern (sense cap èxit, siga dit de pas).

El fracàs de l’estratègia de bloqueig

Afortunadament en els darrers anys les inversions de l’Ajuntament a Benissa han estat IFS (Inversions Financerament Sostenibles, tema que donaria per un altre escrit…)

Aquest tipus d’Inversions s’aproven en un expedient separat que si ha pogut tirar endavant (amb el vot en contra del PP i en aquest cas favorable d’Isidor Mollà). En aquest sentit el bloqueig del PP ha estat poc eficaç, perquè s’ha invertit tot el que podia invertir-se.

No obstant això, treballar amb un pressupost prorrogat, el de 2016, comporta complicacions per al departament econòmic de l’Ajuntament, ja que evidentment les despeses i inversions de 2016 no són iguals que en 2019 i per tant s’han de realitzar modificacions pressupostàries constants, el que carrega de treball i complicacions a les companyes d’Intervenció i dificulta per tant tasques importants de l’àrea.

També en matèria pressupostària, el PP no només ens bloqueja, sinó que ens deixa grans passius (o millor dit, ‘pufos’) heretats; feia unes setmanes ens arribava aquesta notícia:

“Benissa haurà d’indemnitzar dos tècnics que va acomiadar el 2015: el cost per a les arques públiques pot rondar el mig milió d’euros.”

Aquesta mala gestió deixarà un forat gegant als diners de tots i totes, i Benissa es quedarà pràcticament sense inversions en 2019 Algú del PP va donar la cara per això? Pensen dir alguna cosa al respecte? Per descomptat que no.

Seguir endavant

La gent espera de nosaltres que fem una bona gestió, siguem constructius i fem coses pel poble. I això farem.

La nostra gestió està ahí. No puc prometre l’aprovació dels pressupostos perquè l’oposició està sent deslleial i electoralista.

Però puc prometre sí, que el govern que es forme al juny de 2019 després de les eleccions, es trobarà un Ajuntament amb els comptes en ordre, amb compliment de l’estabilitat pressupostària i de la regla de la despesa i amb deute zero en aquests tres anys; 2017, 2018 i 2019 així com molts projectes d’inversió en marxa a Benissa.

* Fernando López Corsi és regidor d’Hisenda a l’Ajuntament de Benissa.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?