Natura

El Cibe-Bloc presenta hui a debat la desclassificació de Montserra i del Tossal del Tender

El Cibe-Bloc presentarà hui en la comissió informativa d’urbanisme la moció que va exposar en el ple ordinari del dia 3 d’octubre amb la qual es demanava la desclassificació dels sectors Montserra i Tossal del Tender. Aquesta moció es va deixar sobre la taula a petició de PSOE per a poder portar-la a debat en la següent Comissió informativa d’urbanisme.

Amb aquesta proposta el Cibe-Bloc demana que es desclassifique a sòl no urbanitzable del Tossal del Tender dels sectors Montserra 2 i Montserra 3 igual que es va realitzar en el ple anterior amb els sectors Collao 1, 2 i 3 a proposta del Cibe-Bloc.

Valors mediambientals

Des d’aquest grup municipal consideren que els tres sectors “alberguen valors mediambientals, ecològics i agrícoles dignes de preservar el desenvolupament urbanístic del municipi i consideren adequada la seua desclassificació a sòl no urbanitzable per tal d’impossibilitar d’aquesta forma la formulació de propostes de programació urbanística per a aquests sectors”.

D’aquesta forma, el Cibe-Bloc considera que tampoc té cap sentit que s’afecte l’àmbit amb infraestructures viàries o de subministrament elèctric de caràcter estructural, en particular el vial previst al sector Montserra 2 que transcorre des del carrer Montserra fins l’avinguda de la Fustera de Benissa.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?