General

Reiniciem Benissa denuncia davant la Conselleria de Cultura l’actuació il·legal de l’Ajuntament en la Sala del Consell

Imatge de la tanca fixada a la façana de la Sala del Consell
Imatge de la tanca fixada a la façana de la Sala del Consell

Reiniciem Benissa denuncia davant de la Conselleria de Cultura l’actuació il·legal de l’Ajuntament en la Sala del Consell o Llotja de Contractació, monument declarat Bé d’Interès Cultural des de l’any 1982.

Amb motiu de les celebracions de Nadal l’equip de govern del PP ha muntat un Betlem de grans dimensions dins de la portalada de la planta baixa i per a dificultar l’accés, ha instal·lat una tanca de fusta atornillada a la mateixa pedra de la frontera de l’edifici, actuant de manera no sols il·legal sinó amb una total falta de respecte per un monument del que es suposa que ha de ser el més gran valedor.

La Llei de Patrimoni Cultural Valencià, de 1998, estableix en el seu Article 38. Criteris d’intervenció en monuments i jardins històrics, apartat e) que “queda prohibida la col·locació de rètols i cartells publicitaris, conduccions aparents i elements impropis en els jardins històrics i en les façanes i cobertes dels monuments, així com de tots aquells elements que en menyscaben o n’impedisquen l’adequada apreciació o contemplació”.

A més a més, en l’article 35, apartat 1, especifica que “tota intervenció que afecte un bé immoble declarat d’interès cultural haurà de ser autoritzada per la Consellera de Cultura”, cosa que per supost no ha passat ací.

Imatge del betlem a la Sala del Consell
Imatge del betlem a la Sala del Consell

L’Ajuntament de Benissa té una responsabilitat legal com a garant del nostre patrimoni històric i cultural, però també una responsabilitat moral, perquè, si no respecta la llei, com podrà exigir a la ciutadania de Benissa que la respecte també?

Reiniciem Benissa demana a l’equip del PP-CIBE que lleve la tanca i els elements aliens i es restituïsca la façana als seu valor original, i que la Regidoria de Cultura realitze la seua funció i assente les bases per tal d’evitar actuacions semblants en el futur.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?