General

Juan Bautista Roselló va declarar tindre deutes superiors a 1 milió d’euros i només 70.000€ en patrimoni a l’eixida de l’ajuntament

Juan Bautista Roselló
Juan Bautista Roselló

Juan Bautista Roselló va declarar en deixar els seus càrrecs a l’Ajuntament de Benissa, i segons s’indica al BOP del passat 9 de març, que en el moment de la seua eixida tenia crèdits i prèstecs per import d’1.003.015 euros. Aquest import contrasta amb els actius que va declarar: 47.244, 15 € en béns immobles i 23.135 € en altres béns com dipòsits bancaris i vehicles. Per altra banda, també va indicar que els seus sous en 2016 tant en la Diputació d’Alacant com en l’Ajuntament de Benissa ascendien a un total de 70.327 €.

En el mateix document figuren també les declaracions de béns de la regidora Maria Ángeles Crespo i del nou batle, Abel Cardona.

La regidora va declarar tindre 20.036 € en altres béns com dipòsits bancaris i vehicles i obtindre un sou anual de 28.948,23 € com a psicòloga. No consten béns immobles ni crèdits al seu nom.

Per altra banda, Abel Cardona va declarar uns ingressos anuals de 7.713,27 € com a monitor esportiu, sense que consten altres béns ni prèstecs al seu nom.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?