General

El Taller d’Ocupació Marina Alta IX de Creama reprén les pràctiques amb un projecte d’atenció centrada en les persones

Alumnes del Taller d'Ocupació
Alumnes del Taller d’Ocupació

L’alumnat de l’especialitat sociosanitària del Taller d’Ocupació de Creama reprén les pràctiques en les dependències de l’agència de Benissa davant la impossibilitat de reincorporar-se a les residències a causa de la crisi sanitària provocada pel Covid – 19. Després de diverses gestions per a poder tornar als centres de pràctiques i davant l’empitjorament de la situació provocada per la pandèmia, l’equip docent i directiu del taller s’ha vist obligat a reorganitzar el calendari de pràctiques i el format d’aquestes.

Per a poder complir l’objectiu de posar en pràctica els coneixements apresos amb la formació teòrica i salvaguardar la salut i la seguretat tant dels residents com de l’alumnat, aquests acudiran dos dies per setmana a l’agència de Creama Benissa per a realitzar un projecte de gestió de qualitat intern en una institució social i una unitat de convivència. Aquesta planificació inclourà tots els protocols obligatoris derivats de la legislació, i plasmarà les instruccions tècniques derivades del lloc relatives a:

  • Ajudes Protètiques.
  • Emergències mèdiques.
  • Patologies més freqüents en tercera edat i simptomatologia.
  • Mobilitzacions
  • Documentació i registres.
  • Etc.

Els supòsits pràctics s’implementaran amb 3 tipologies d’usuaris amb diferents patologies i l’alumnat elaborarà la totalitat del procés des del període previ a l’ingrés fins a la defunció de la persona interna. La intenció és que en finalitzar les pràctiques compten amb un dossier protocolitzat que es lliurarà a Labora com a producte final de la pràctica realitzada.

L’execució d’aquest treball els oferirà la possibilitat de poder desenvolupar una activitat que generalment no realitzen en les pràctiques ordinàries que solen dur a terme en els centres de la tercera edat, en els quals habitualment posen en pràctica tasques més relacionades amb l’atenció diària d’interns i internes.

Aquest taller d’ocupació comarcal, subvencionat per Labora, permet a l’alumnat l’obtenció del certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials, una titulació oficial imprescindible per a treballar en residències tant públiques com privades, així com altres centres que atenguen persones dependents, compatibilitzant l’obtenció del títol i l’aprenentatge d’un ofici amb un contracte de treball efectiu.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?