General

Desbrossen el traçat de la canonada d’aigua des de Benidoleig fins Benissa

Desbrossament de la canonada d'aigua
Desbrossament de la canonada d'aigua

L’Ajuntament de Benissa està duent a terme el desbrossament del traçat de la canonada d’aigua que discorre des de Benidoleig fins Benissa. Els treballs s’han desenvolupat en dues fases, la primera d’elles durant els passats mesos d’octubre i novembre i la segona fase durant aquest passat mes de febrer. Aquest desbrossament correspon a una superfície de 10.884 m2.

La finalitat d’aquesta neteja és mantindre aclarit el traçat de la canonada per a poder fer una recorregut periòdic d’inspecció, realitzar una comprovació periòdica de desguassos i ventoses i poder accedir per a reparar les avaries que es puguen produir.

Aquests treballs han sigut executats per una brigada de set treballadors que pertanyen a l’empresa municipal Benissa Impuls. En el desenvolupament d’aquests treballs s’ha tractat de minimitzar tant com s’ha pogut qualsevol moviment de terres, molèsties a la fauna i impacte al paisatge.

Al mateix temps, s’ha anat realitzant l’alçament topogràfic d’un tram del traçat, col·locant referències, elaborant plànols de planta i ubicació mitjançant GPS, etc. ja que la documentació existent fins ara no era exacta.

Segons ha comentat el regidor de Cicle Hídric, José María Serna, “aquests treballs conjunts entre els serveis de Benissa Impuls i el Servei Municipal d’Aigües de Benissa tenen un únic objectiu, millorar els serveis de distribució de l’aigua potable al nostre municipi”.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?