General

Benissa torna als nivells de població de fa una dècada

Evolució de la població de Benissa (1996-2014). Font: INE
Evolució de la població de Benissa (1996-2014). Font: INE

L’Institut Nacional d’Estadística (INE) acaba de publicar a la seua pàgina web les dades del padró de 2014 i el resultat per a Benissa és que hi ha 11572 persones, una baixada de 2360 habitants respecte les dades de l’any passat, en què Benissa comptava amb 13932 habitants.

El motiu d’aquest descens, que fa que Benissa torne a nivells de població de fa una dècada, és la depuració del padró que l’INE va obligar a efectuar, donant de baixa tots aquells estrangers que no hagueren renovat la seua inscripció en el padró, procés que s’ha d’efectuar cada dos anys.

Aquest assumte comportarà repercussions econòmiques per a l’ajuntament ja que veurà reduït els seus ingressos per les transferències que realitza l’Estat en funció del nombre d’habitants.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?