Esports

Benissa va aprovar la permuta del trinquet amb un informe negatiu.

La permuta del trinquet de Benissa per tres parcel·les del sector Magraner, en la zona més turística del municipi, es va realitzar en el darrer mes d’abril malgrat l’existència d’un informe contrari del secretari municipal. Aquest diari ha tingut accés a aquest dictamen, segons el qual la valoració tècnica dels béns permutats no apareix clarament fixada en la proposta de permuta. En el document, el secretari afirma que «en l’expedient consta informe de l’arquitecte referent a això, sent necessari segons el parer de qui subscriu, un nou informe que acredite literalment el valor real dels béns a permutar». Malgrat l’informe del secretari, la comissió de govern municipal va aprovar la permuta en el passat mes d’abril. Les permutes han estat objecte de controvèrsia en diverses ocasions durant el mandat que expira. També en el passat mes d’abril, el PSOE va denunciar l’operació realitzada per al intercanvi de les zones verdes del polígon industrial per l’antic taller Ivars. En el butlletí que ha distribuït pel municipi el grup Ciutadans Independents de Benissa (CIBE), es xifra en 1,2 milions d’euros la quantitat econòmica que hauria perdut, al seu judici, l’Ajuntament en aquest mandat. En concret, al·ludeixen als casos d’una casa del carrer Santo Domingo, a un pis del carrer San Pedro, a les dues cases permutades en el carrer Fray Humilde Soria per dues parcel·les urbanitzables en la zona turística, a una casa en l’avinguda del País Valencià intercanviada per una parcel·la del Plà de Bonaire. Cal recordar que aquest mateix any el PSOE va denunciar la permuta realitzada per l’Ajuntament de Benissa per a l’adquisició del vell taller d’Ivars. En el butlletí del CIBE apareixen especificats el diners que hauria perdut el Consistori de Benissa. Entre aquestes partides destaquen: «La casa del carrer Santo Domingo, avui convertida en travesia, es permutà per una parcel·la al costat de la Seat amb una pèrdua entorn dels vint milions de pessetes (120.202 euros)» i «un pis en el carrer San Pedro, que no sabem per a què ho vol l’ajuntament, es permutà per una parcel·la de de mil metres en el Pla de Carrals», amb una pèrdua de 240.404 euros.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?