Economia

PP i PSI aproven un augment del 100% de la tasa d’escombraires

El ple ha aprovat, amb els vots favorables de PP i PSI, una modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la recollida d’escombraries, tractament i eliminació de residus sòlids urbans. Aquest canvi suposa un augment del 100% de la taxa que passa de 41 a 85 euros per als habitatges de la zona centre i de 76’78 a 145 euros per a les de la perifèria. L’alcalde, Juan Bautista Roselló, ha assenyalat que aquesta pujada està motivada per la necessitat d’adaptar la taxa al cost real del servei. La gestió dels residus -amb el seu trasllat a la planta de transferències de Dénia- ha encarit aquesta prestació pública i l’Ajuntament abona 0,04 euros per quilo d’escombraries retirades.

Roselló ha qualificat aquesta mesura de “necessària, inevitable i realista, en nom de millorar el servei i aplicar uns criteris d’eficiència econòmica”. Per a donar un millor servei es preveu una inversió de 213.000 euros -a aplicar en un termini de deu anys- per a l’adquisició de contenidors soterrats i de plàstic, equipaments de tallers, acondicionament de la parcel·la de l’angar i l’adquisició d’un camió. Així mateix, s’aplicarà una bonificació del 90% en la tarifa als jubilats o pensionistes amb una renda inferior al salari mínim interprofessional. L’increment dels costos i aquestes inversions han dut als dos membres del PSI a donar suport aquesta proposta.
PSPV i CIBE-BLOC han votat en contra de la pujada de la taxa d’escombraries. Els socialistes consideren que el PP ha incomplit la seva promesa electoral de no pujar els impostos i critiquen la falta de gestió en aquesta parcel·la per no preveure l’augment dels costos amb antelació, aplicar les mesures pertinents de manera progressiva i, d’aquesta manera, evitar un augment tan dràstic. El portaveu, Vicente Cabrera, ha dit que “aquest és un servei necessari i, si és deficitari, es pot compensar amb altres ingressos o partides pressupostàries”. Per la seva banda, Isidor Mollá, del CIBE, ha qualificat d’irresponsabilitat “total” aquesta mesura “perquè creiem que no és necessari pujar la taxa un 100% sinó aplicar un augment escalonat”. Finalment, el portaveu popular i regidor d’Hisenda, Antonio Torres, ha argumentat que “cal ser realistes. Necessitem ingressos i vostès (en al·lusió a PSPV i CIBE) s’oposen a aquest tema però no donen altres alternatives”.
També s’ha modificat l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que queda fixat en el 3’5%, enfront del 2’8% que es pagava fins ara.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?