Comunicat

sobre la conferència de novembre a càrrec del col·lectiu El Runar

Com tots els tercers divendres de cada mes el Cicle el Runar ens ha oferit una conferència a la Seu Universitaria La Marina sota el titol :”Turisme i planificació del territori” que ha sigut subtitulada en un llenguatge més planer com a “Agenda Local 21, un altra forma de creixer”, a carrec del Professor Titular d’Escola Universitaria del departament de Geografia Humana de la Universitat d’Alacant Antonio Martinez Puche.
En la qual va explicar que una politica de sostenibilitat vol portar a la practica tres pilars que serien la equitat social, la eficiència economica, i la conservació medi ambiental ,una frase que es va dir ala coferència va ser “compatibilitzar el desenvolupament economic i social amb el manteniment dels procesos ecologics i la diversitat ambiental”, on entraria la concepció del paissatge com a element integral, no sols com a element fisic, relacionat amb les activitats humanes, com puga ser l’habitatge i la seua racionalitazació i planificació del territori, i les interaccions relacionades amb ell, com podria ser la qualitat de l’aigua que és pot veurer mermada no tan sols pels vessaments liquids ,també pot ser contaminada per abocaments solids , açò implicaria la necessitat d’una politica adequada de recollida i selecció dels residus solids urbans.El profesor Martinez Puche suma aquests tres pilars els valors culturals i étics en l’aplicació d’aquestos principis.Com exemple moltes poblacions adopten politiques del tipus Agenda Local 21 amb la marca de sostenibilitat però tan sols com a intenció de marqueting institucional, sense profunditzar en la participació ciutadana i en la posada en marxa reial d’aquestes politiques Un altre punt seria controlar la densificació urbana i l’afluència de visitants a les zones turistiques conforme a uns parametres lligats a la capacitat de carrega d’eixe territori, on es facilitarien també espais lliures de carrega compatibles amb un ús públic i recreatiu, aixi com la potènciació i valoració del patrimoni cultural i la propia idiosincracia, no sols com a oferta turistica complementaria, també per al gaudiment de la propia població local, al mateix temps que es deuria facilitar l’accessibilitat als visitant d’aquestes zones turistiques amb dificultats o minusvalies i ampliar els serveis i infrastructures bàsiques per a millorar i ampliar la qualitat de vida tant dels visitants com de la població local, i satisfer les seues necessitats de consum.
Tot açò es planificaria i consultaria desde l’Agenda local 21 que va sorgir en la Cimera de Rio en 1992 on es començà a plantejar-se la necessitat de l’aplicació d’una politica de sostenibilitat desde el punt de vista municipal, on la ciutadania i els poders locals creen organs de consulta i participació ciutadana, posant en practica el procés i la metodologia del Buttom up, de baix a dalt, va asegurar que”l’agenda Local 21 es un instrument integrador i integral de percepció de la sostenibilitat a tots els nivells”,però per a la seua efectivitat és necessari un compromis formal, tant a nivell politic com empresarial, i politiques puntuals de foment de la participació ciutadana i sense oblidar els condicionaments étics.
Es va posar com a exemple el cas de Calvià municipi de mallorca on està aplicant-se l’Agenda Local 21, i desde l’any 1992 els Plans d’Excel·lencia Turistica del Ministeri d’Economia i Direcció General de Turisme, on s’ha dut a cap politiques d’esponjament amb la voladura i enderrocament d’edificis obsolets en zones molt densificades, politiques de desclasificació de sól urbanitzable, politiques de carácter sostenible a traves d’organs de gestió de la participació ciutadana, a més de politiques de concienciació ciutadana aixi com del turista o resident.

Col·lectiu ElRunar
Seu Universitaria La Marina.


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?