Comunicat

Propostes del Col·lectiu El Runar a l’Ajuntament de Benissa

1. INTRODUCCIÓ
La magnitud de l’incendi de la Serra de la Venta, que abarca els termes de Benissa, Lliber i Xaló, planteja obligatoriament la necessitat de l’elaboració comuna de tot un Pla Especial de Protecció, Reforestació i de Revitalització econòmica de la zona, que marque unes directrius de treball consensuades, entre les 3 administracions locals, la Conselleria de Territori i Habitatge, i els col.lectius conservacionistes. Aquesta línea d’actuació ha d’estar liderada pels nostres Ajuntaments.
Els col.lectius conservacionistes som conscients de que compartim tota una extensa zona muntanyenca i rural d’una extraordinària bellesa, i amb una potencialitat econòmica elevada per engegar un turisme rural sostenible, en totes les seues variants.Aquest territori s’articula amb la Serra de Bèrnia com a referent unitàri. Bèrnia presenta una gran riquesa natural, per la seua diversitat botànica i els seus endemismes, així com per la seua importància paisatgística i font d’ingressos pel turisme rural. El valor ambiental d’aquestes serres ha dut a la Generalitat Valenciana ha declarar-la Lloc d’Interés Comunitari(L.I.C.), junt a la Serra del Ferrer, entrant a formar part de la xarxa d’espais naturals representatius d’Europa. Al mateix temps Bèrnia acull dues microreserves protegides: L’Arc de Bèrnia(6.2 Ha., D.O.G.V. 06.11.00) i l’Ombria de Bèrnia(1.5 Ha., D.O.G.V. 06.11.00).
Malgrat la declaració de Bèrnia-Ferrer com a L.I.C.,ens trobem amb una manca de normatives urbanístiques i de protecció comunes, segons el terme municipal i el criteri de cada Ajuntament. El mateix ocorre en relació al sòl muntanyenc i rural cremat en el darrer incendi(Serra de la Venta, Masserof, Fondo del Baró, Planisses, Marnes, el Cau, Muntanya Llarga, la Solana, Pinos,…). Aquesta disparitat en la catalogació d’un mateix territori i característiques ambientals s’ha d’acabar, començant a treballar els Ajuntaments, Conselleria, i col.lectius conservacionistes, en un marc de relació estable.

2. PROPOSTES

– Aprovació immediata del Consell Municipal d’Urbanisme.
– Constitució del Consell Municipal d’Urbanisme i posada en marxa.
– Creació d’un órgan mancomunat entre els municipis de Benissa, Xaló i Llíber per la coordinació de polítiques comunes, de decisió i de prestació de serveis.
a) Prevenció d’incendis forestals.
b) Catalogació comuna del sòl.
c) Manteniment de la zona.
d) Revitalització econòmica de la zona.

a) La prevenció d’incendis forestals pels voltants de la serra de Bèrnia, Muntanya Llarga i serra La Venta, ha augmentat en efectius en els darrers anys, amb les Unitats de Prevenció d’Incendis i l’inestimable dedicació de l’Associació Benissenca Anti Incendis (ABAI). No obstant considerem necessari el reforçament de la prevenció mitjançant la creació d’una patrulla mancomunada de vigilància forestal.
b) Constitució d’una comissió mancomunada per l’estudi i proposició d’una catalogació del sòl i normativa urbanística comuna. L’àmbit territorial de treball es limitaria a les partides de Pinos, Ombria de Bèrnia, Rafalet i la muntanya de la Solana a Benissa, les partides de Marnes, El Cau, les Planisses, el barranc del Cau, barranc del Cull, el Planiol i la Muntanya Llarga a Lliber, les partides de Murtes, Masserof, Fondo del Baró, el Penyal Mica, Serra del Ferrer i la Serra la Venta a Xaló.
Considerem que es deurien suspendre temporalment les llicències d’obra en les zones esmentades fins que la comissió propose una nova catalogació i normativa.

c) Creació d’una brigada de manteniment mancomunada per conservar la zona, realitzant tasques de poda, control de plagues, restauració dels marges de pedra seca, etc.
d) Fomentar les activitats econòmiques que permeten el manteniment dels usos tradicionals de la zona, mitjançant:
– La recerca i facilitació de subvencions per la continuitat de l’activitat agrària tradicional, aproximant-les directament als llauradors propietaris.
– Informació i facilitació de les gestions per apropar als propietaris i veïns de la zona a les possibles alternatives econòmiques que compatibilitzen la propietat de la terra i/o vivenda amb les actuals ofertes de turisme rural. Les alternatives que inicialment contemplem són la subvenció per la rehabilitació de vivendes tradicionals com a cases rurals o enfocades al turisme rural.
– Creació d’un conveni de finançament i cogestió dels ajuntaments de Benissa i Lliber amb el de Xaló per adequar la zona d’acampada de Bèrnia a les exigències del nombre de visitants, serveis, mesures de seguretat, etc. Que confluisquen en dotar-nos d’un àrea recreativa de qualitat i adaptada a la normativa pertinent.

El col.lectiu El Runar oferim la nostra total col.laboració a les administracions corresponents, a fi de preservar un dels indrets més representatius i ambientalment importants del País Valencià. Esperem que l’Ajuntament estudie detingudament aquestes propostes i inicie les gestions necessàries per dur-les a terme.

Col.lectiu El Runar


Comentaris a la notícia

Voleu deixar un comentari a la notícia?