Evolució de l’atur a Benissa

A continuació es mostren diverses gràfiques l’atur al nostre poble, amb les dades extretes de la pàgina web del Servef.

En la primera, es mostra la evolució lineal de l’atur des de gener de 2007.

Evolució linial de l'atur a Benissa - Febrer 2012
Evolució linial de l'atur a Benissa - Febrer 2012

En la segona, es mostra la evolució comparada per any des de gener de 2007.

Evolució de l'atur a Benissa - Febrer 2012
Evolució de l'atur a Benissa - Febrer 2012